Du er her:

Hjælpemidler

Det er afgørende for personer med handicap, at få bevilget de rette hjælpemidler til rette tid, uafhængigt af, hvilken myndighed eller sektor bevillingen af hjælpen hører under, for at kunne få en velfungerende hverdag. Et hjælpemiddel skal følge borgeren og ikke systemet.

Handicapkonventionens Artikel 5 (3) og 4(1) f-h.

Hjælpemidler udgør en vigtig kompensation til personer med handicap i forhold til at være inkluderet i samfundet. Hvad enten det drejer sig om kompenserende hjælpemidler til at kunne gennemføre en uddannelse, varetage et arbejde, transportere sig rundt eller på anden måde afhjælpe funktionsnedsættelsen og øge graden af deltagelse i samfundslivet.

Hjælpemidler ydes efter forskellige bestemmelser på det sociale område, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. For borgeren er det afgørende, at de rigtige hjælpemidler bevilges til rette tid. Desværre er det erfaringen, at der fx tabes kostbar tid i uddannelsessystemet, når borgeren skifter fra et uddannelsessystem til et andet, og hjælpemidlet derfor skal bevilges på ny. Samtidig er der ikke tilstrækkelig kvalificeret rådgivning til rådighed i forhold til instruktion i hjælpemidlernes anvendelse.  

På det sociale område opstår der fortolkningsproblemer i afgræsningen af, om det er et hjælpemiddel eller et forbrugsgode dvs. et produkt der forhandles i almindelige butikker med den brede befolkning som målgruppe. Hvis et hjælpemiddel betragtes som et forbrugsgode, skal borgeren selv betale halvdelen af hjælpemidlet. Desuden kan der ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.  DH undrer sig over, at Ankestyrelsen i en konkret sag vurderede, at en 3-hjulet el-scooter anses som et forbrugsgode. DH mener ikke, at 3-hjulede scootere produceres med den brede befolkning for øje. 

DH mener:

  • Der skal udarbejdes en lovgivning der sikrer, at det enkelte hjælpemiddel følger borgeren frem for, at det samme hjælpemiddel skal bevilliges på ny hver gang borgeren ’skifter sektor’. Borgeren skal ikke komme i klemme i myndighedernes afklaring af, hvilken sektor, der skal bevilge de nødvendige hjælpemidler.    

Du kan læse DH's holdning til 'Udbud af hjælpemidler' her!