Du er her:

Virksomhedernes sociale ansvar

Personer med handicap har ret til at arbejde og forsørge sig selv på et åbent og tilgængeligt arbejdsmarked. Personer med handicap må ikke diskrimineres på arbejdsmarkedet, ligesom virksomheder er forpligtet til at foretage rimelig tilpasning af arbejdspladsen mv. Det er afgørende for personer med handicaps muligheder for at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet, at såvel private som offentlige virksomheder er aktive medspillere og bidrager til at muliggøre dette fx gennem CSR-indsatser. 

Handicapkonventionens artikel 27 og artikel 5.

Mange virksomheder ser det allerede som en vigtig opgave at tage et socialt ansvar, dvs. at tage ansvar for mere end virksomhedens økonomiske ”bundlinje”. Der er dog fortsat for få virksomheder, som arbejder bevidst og strategisk med at ansætte og fastholde personer med handicap. Personer med handicap kan som alle andre være en ressource og tilføre virksomheden værdi. Det udgangspunkt så DH gerne afspejlet i mange flere virksomheders arbejde og personalepolitikker. Fordomme og negative holdninger over for personer med handicap og deres kompetencer kan være en barriere herfor. Der er derfor behov for at fremme fokus på kompetencer hos personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Det skal samtidig være nemmere og mere naturligt for virksomhederne at påtage sig dette ansvar. Udvikling og synliggørelse af såvel incitamenter som virksomhedernes forpligtelser skal fremmes. Det skal også være naturligt for flere virksomheder at tænke personer med handicap ind i deres strategiske CSR-arbejde. DH ønsker, at virksomhedernes sociale ansvar ift. personer med handicap ikke kun skal omfatte sociale tiltag. Virksomhederne skal i langt højere grad se personer med handicap også som kunder, leverandører, samarbejdspartnere, interessenter, slutbrugere af produkter osv. Det skal også være naturligt at se ansatte med handicap som ledere, samt at fremme karriereudvikling for alle. 

Læs nærmere om ’Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet’ ved at klikke her!