Du er her:

Retssikkerhed

2

Centrale tal

Fejl i sager om børn med handicap stiger
Tal fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne begår flere fejl i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. I 2017 blev 52 pct. af klagesagerne, der kom til Ankestyrelsen, omgjort. Tallet var 46 pct. i 2016. Find omgørelsesprocenterne og et kort over forskellene i fejl fordelt på kommuner her: Danmarkskort

Mindre tillid til kommunen blandt borgere med handicap
Personer med handicap har mindre tillid til, at kommunen yder den hjælp, som den enkelte har ret til, hvis man sammenligner med personer uden handicap. Mistilliden til systemet er størst blandt mennesker med større psykiske handicap. Det viser en VIVE-undersøgelse: Personer med handicap - hverdagsliv og levevilkår 2016

Vi mener

Vi skal have tillid til hinanden
Borgere med handicap ønsker bedre rammer for sagsbehandling, hvor system og borgere i stigende grad ser hinanden som medspillere. Lige nu halter tilliden nemlig mellem os, og tiderne for sagsbehandling er for lange. Der bør skabes mere retssikkerhed, værdighed og gensidig tillid.

Kontakt

Maria M. Holsaae
ChefkonsulentMail: [email protected]
Twitter: @MHolsaae