Du er her:

Retssikkerhed

2

Aktuelt

undefined

Socialpædagogerne lancerede den 8. december 2014 Socialt Indeks, der er et værktøj til kortlægning af kvaliteten i kommunernes sociale indsatser. På hjemmesiden www.socialtindeks.dk kan man se, hvordan kommunerne klarer sig indbyrdes på et farvelagt danmarkskort, der rangerer kommunerne fra 1-98 vurderet på over 100 indikatorer. Socialpædagogerne har kortlagt kommunernes indsats på områderne ’udsatte børn og unge’, 'udsatte voksne' og 'handicapområdet', som dækker over tre hovedopdelinger indenfor det specialiserede sociale område. 

Indsatsområder

 

Styrket retssikkerhed

Personer med handicap skal til enhver tid have de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven.

Kommunerne skal hjælpes til at følge de gode eksempler og lære af hinandens gode erfaringer.

Læs mere om DH's forslag til at styrke retssikkerheden

Brugerinddragelse

For at sikre at kommunerne lever op til lovgivningen, og at brugere med den relevante viden bliver inddraget i udbudsprocesserne, er DH og KL blevet enige om at anbefale en fælles model for brugerinddragelse.

Kontakt

Maria M. Holsaae
Konsulent

[email protected]

 

"Kend Spillereglerne - om sagsbehandling på det sociale område"

Læs pjecen i PDF format
Læs pjecen i Word format

 

DHs Politikkatalog: læs mere om retssikkerhed