Du er her:

Retssikkerhed

2

Viden


 

Idekatalog til bedre sagsbehandling

DH har sammen med Det Centrale Handicapråd udviklet et idékatalog med konkrete forslag til, hvordan sagsbehandlingen og mødet med borgeren bliver bedre. 

Se idékatalog her

 

Mærkesager

 

Styrket retssikkerhed

Personer med handicap skal til enhver tid have de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven.

Kommunerne skal hjælpes til at følge de gode eksempler og lære af hinandens gode erfaringer.

Læs mere om DH's forslag til at styrke retssikkerheden

Brugerinddragelse

For at sikre at kommunerne lever op til lovgivningen, og at brugere med den relevante viden bliver inddraget i udbudsprocesserne, er DH og KL blevet enige om at anbefale en fælles model for brugerinddragelse.

Kontakt

Maria M. Holsaae
Chefkonsulent

Mail: [email protected]
Twitter: @MHolsaae