Du er her:

Sundhed

5

Centrale tal

DH-forslag: Sundhedstjek til sårbare grupper
Det er dokumenteret, at et målrettet og afgrænset sundhedstjek har positive virkninger og
hjælper mennesker i denne målgruppe. Mindre magtanvendelse hos personalet, færre indlæggelsesdage og en samfundsøkonomisk gevinst.
Læs mere om sundhedstjek her.

DR-artikel: Handicappede udelukkes fra mange sundhedstilbud
På baggrund af en DH-optælling skrev DR en artikel om, at over halvdelen af landets sundhedsklinikker ikke har handicapvenlig adgang.
Læs artiklen her.

Undersøgelse: Stadig lang ventetid på genoptræning
Stor Megafon-undersøgelse har kortlagt kommunernes ventetid til genoptræning. Den viser, at der stadig er store forskelle fra kommune til kommune.
Find undersøgelsen her.

 

Mærkesager

Bedre sundhedstilbud
Vi med handicap vil leve et godt liv. Derfor vil vi fjerne uligheden ved at kæmpe for bedre sundhedstilbud. Vi skal fx sikre kortere ventetid på genoptræning, udvidet adgang til psykologhjælp og bedre tilbud til mennesker med flere sygdomme.

Fri og lige adgang
Mennesker med handicap dør markant tidligere end alle andre. Vi skal derfor sikre sundhedstjek til sårbare grupper, der ofte har en række sygdomme, som aldrig bliver opdaget. Desuden skal der være bedre forebyggelse og behandling i sundhedsvæsnet, hvor mennesker med handicap er tænkt med.

 

Kontakt

Torben Kajberg
ChefkonsulentMail: [email protected]
Twitter: @TKajberg