Share |
Forside | Politik | Sundhed | Fakta om... | Fakta: Sundhedsaftaler | Ordbog | Definition på rehabilitering

Definition på rehabilitering

Defineres efter Hvidbogen om Rehabiliteringsbegrebet som:

  • "Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats."

Rehabilitering er derfor mere end fysisk genoptræning. Genoptræning som del af den bredere rehabilitering er ikke inddraget i betydelig grad i forhold til sundhedsaftalerne. Det finder DH utilfredsstillende, idet genoptræning skal tænkes som en del af den bredere rehabilitering og ikke som et isoleret område. Derfor er det vigtigt, at handicaprådene og afdelingerne arbejder for, at genoptræning tænkes ind i sundhedsaftalerne som del af den brede rehabilitering. En mulighed kunne her være at få rehabiliteringstankegangen indskrevet i selve sundhedsaftalerne som en grundlæggende tankegang, når der tales om genoptræning.

  • ”’Funktionsevne’ er et overordnet begreb, der består af elementerne kropsfunktioner og anatomi, daglige aktiviteter, deltagelse i samfundslivet, personlige faktorer og omgivelsernes påvirkninger (jf. ICF). Nedsat funktionsevne er det overordnede begreb for tab eller nedsættelse af kropslige funktioner samt begrænsninger i at gennemføre sine daglige aktiviteter og deltage i samfundslivet. Funktionsnedsættelse opstår i et samspil mellem personens kropslige og kognitive (fx måder at håndtere begrænsninger på) funktioner og omgivelserne. En borgers funktionsevne og betydningen af eventuelle funktionsnedsættelser kan dermed kun vurderes i forhold til det daglige liv, som er normalt for denne borger (Socialministeriet 2002a).” 
  • "I rehabiliteringsbegrebet, som det beskrives i hvidbogen, indgår borgeren som den vigtigste og mest centrale samarbejdspartner i rehabiliteringsforløbet, hvilket er et potentiale til fortsat udvikling af borgerorienteret rehabilitering, hvor der skal tages udgangspunkt i borgerens viden og erfaring, livsperspektiv, sygdom/handicapforståelse og egne ønsker og mål."
Søg
Kontakt
Konsulent
DH's sekretariat
dh@handicap.dk
+45 3675 1777
Abonner på nyt
Få en mail en gang om ugen, hvis der er nyt indhold på dine favoritsider. Vælg selv, hvilke emner, du vil abonnere på.
Abonner