Share |
Forside | Politik | Føp/fleks-reform | DH's holdninger

DH's holdninger

— Arkiveret under

Her finder du Danske Handicaporganisationers holdninger til reformen af førtidspension og fleksjob 2012

Gode intentioner i rehabiliteringsteams og ressourceforløb, men også alvorlige mangler. De foreslåede ændringer i fleksjobordningen rammer mennesker med handicap hårdt på værdighed, ligestilling og økonomi. Og jobbene er der ikke. Det er nogle af hovedpointerne i det høringssvar, DH den 24. september 2012 har afgivet til det omfattende lovforslag, der udmønter den længe bebudede reform af førtidspension og fleksjob. Læs hele høringssvaret her.
26/09 2012 13:13
'Hele lovforslaget på fleksjobområdet er præget af mistillid, spareiver og er gennemsyret af tiltag og bureaukrati, der skal opfange en eventuelt øget arbejdsevne hos personer i fleksjob. Den rammer mennesker med handicap bredt og urimeligt hårdt – økonomisk og på deres værdighed. ' Sådan skriver DH's formand Stig Langvad om reformen i indlæg i Altinget 2. oktober 2012.
09/10 2012 09:28
En model, som sætter lighedstegn mellem graden af nedsat arbejdsevne og produktiviteten i et konkret job, vil altid forskelsbehandle mennesker med handicap.
26/09 2012 14:05
Med regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob kommer den længe ventede rehabiliteringsindsats, som handicaporganisationerne har kæmpet for i årevis. Men der er store huller: Hvor skal jobbene komme fra? Er der reelt tale om forbedringer? Læs DH's holdning til de enkelte elementer i reformen her.
29/02 2012 16:18
DH har længe arbejdet for en ny type indsats for mennesker, der er i fare for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi kalder den en rehabiliteringsindsats. Den adskiller sig fra regeringens bebudede ressourceforløb på flere områder, bl.a. forsørgelsesgrundlag, som DH mener skal være dagpengeniveau, og målgruppen.
14/10 2010 23:00
Her kan du læse, hvad nogle af DH's 32 medlemsorganisationer mener om regeringens udspil til en reform af førtidspension og fleksjob (2012)
01/03 2012 15:20
Debatten om førtidspensionsreformen handler næsten udelukkende om tilkendelse på grund af psykiske lidelser, især stress, angst og depression. At arbejdsevnen hos denne gruppe generelt kan generhverves er en dominerende, men desværre ikke korrekt, påstand. Få mere viden her.
29/11 2010 18:10
DH har nedskrevet 10 bud til at øge beskæftigelsesandelen blandt mennesker med handicap.
27/02 2012 11:04
Socialøkonomiske virksomheder bør altid bygge på et princip om, at alle kan bidrage med noget – handicap eller ej. At have et arbejde, som man selv har søgt og er blevet vurderet kvalificeret til, og altså også kan blive fyret fra, er lig med motivation, personlig og faglig udvikling og anerkendelse. Det har værdi for den enkelte og for samfundet som helhed.
16/11 2010 18:10
En reform af førtidspensionen bør dreje sig om, hvad der skal til for at forebygge tilkendelse. Erfaringerne viser, at indsatsen ikke er tilstrækkelig idag. Der er behov for en tværsektoriel og tidlig indsats for at sikre forebyggelse, fastholdelse og inklusion.
27/02 2012 18:10
Her kan du læse, hvad nogle af DH's 32 medlemsorganisationer mente om den tidligere regerings udspil til en førtidspensionsreform.
17/12 2010 14:25
For mere information kontakt
Chefkonsulent
Kirsten Plambech
kp@handicap.dk
36388534
Søg