Share |
Forside | Politik | Føp/fleks-reform | Emner i debatten

Emner i debatten

— Arkiveret under

På disse sider kan du læse mere om de emner, som har været i fokus i debatten om reformen af fleksjob og førtidspension.

DH vil ikke være med til som udgangspunkt at erstatte førtidspension med ressourceforløb for alle under 40. Argumentet fra regeringens side er, at unge pensioneres med lidelser som angst og depression, som kan behandles. Men det er kun 9 % af alle under 40, som pensioneres med disse lidelser. Hovedparten lider af alvorlige, kroniske og ofte medfødte handicap, og en stor del er mentalt retarderede. DH vil bevare retten til førtidspension for alle dem, der har brug for det, uanset alder.
30/11 2010 16:45
Det vil kræve et meget mere inkluderende arbejdsmarked at få flere mennesker med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedets parter har ikke mødt de forpligtigelser, som førtidspensionsreformen fra 2001 pålagde dem. Virksomheder skal foretage de tilpasninger og udvise den fleksibilitet, der skal til, for at kunne ansætte og fastholde mennesker med nedsat arbejdsevne. Og der skal meget mere fokus på forebyggelsesarbejdet på virksomhederne for at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet. Halvdelen af mennesker med handicap angiver, at handicappet er opstået på arbejdsmarkedet. Virksomhederne har et klart ansvar.
30/11 2010 16:45
Regeringen har foreslået et loft for tilskud til fleksjobbere, som stopper ved en løn på 36.500. DH mener, at det er udtryk for forskelsbehandling af mennesker med handicap, når højtuddannede fleksjobbere tvinges ud af fleksjobordningen. Højtuddannede kan - ligesom ufaglærte og andre - have nedsat arbejdsevne pga. et handicap og bør derfor bevare den samme ret til at blive kompenseret! Regeringen vil skubbe de højtuddannede ud af ordningen til fordel for de lavestlønnede. Men sådan hænger det ikke sammen. Højtuddannede fleksjobbere fortrænger ikke ufaglærte fleksjobbere. Fleksjobbere har forskellige kompetencer og får derfor forskellige job. I stedet for at afskære nogle fra ordningen pga. løn, opfordrer DH til at bevare fleksjobordningen for alle, så flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet.
30/11 2010 16:45
Mange førtidspensionister oplever, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om de nu virkelig ikke kan arbejde, eller om de ikke kan forbedre deres arbejdsevne med tiden. DH ønsker at understrege, at der kun tilkendes førtidspensionister, hvis arbejdsevnen på tilkendelsestidspunktet vurderes at være varigt nedsat. Og langt hovedparten af førtidspensionister oplever, at helbredet forværres over tid. Det udelukker ikke, at de førtidspensionister, som ønsker at prøve kræfter med arbejdsmarkedet igen, skal have mulighed for dette uden risiko for at miste pensionen, hvis det ikke lykkes.
30/11 2010 16:45
Det nytter ikke at begrænse adgangen til førtidspension, gøre ydelsen midlertidig eller lavere, når man ikke samtidig ser på, hvad alternativet til førtidspension skal være. DH vil have fokus på indsatsen, der gives, inden førtidspension, så flere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Meget tyder på, at tværsektoriel rehabilitering kan betale sig. DH foreslår derfor en ny tværsektoriel rehabiliteringsindsats til personer, som er i fare for at miste arbejdsevnen og tilknytningen til arbejdsmarkedet.
30/11 2010 16:42
Det er afgørende, at beskæftigelsesindsatsen over for personer med handicap, som primært udføres i jobcentrene, løftes. Der er behov for mere viden, større kendskab til kompensationsordninger, samt en stærkere forebyggende indsats.
06/12 2010 16:43
Det har i debatten været fremført, at fleksjobbere tjener mange penge på at have bijob ved siden af deres fleksjob. Men det er et fåtal af fleksjobberne, der har bijob og endnu færre, der tjener noget særligt på det. DH opfordrer til at stoppe mistænkeliggørelsen af fleksjobberne og deres arbejdsevne og til at basere debatten på viden frem for myter.
30/11 2010 16:40
Mennesker med anden etnisk baggrund end dansk er overrepræsenterede i førtidspensionsstatistikken, ofte pga. psykiske handicap. Samtidig er de underrepræsenterede i fleksjobordningen, hvor ca. 95 % har en dansk baggrund. DH ønsker at sætte fokus på, hvorfor arbejdsmarkedet tilsyneladende er mindre rummeligt, når det drejer sig om personer med anden etnisk baggrund end dansk.
30/11 2010 16:40
For mere information kontakt
Chefkonsulent
Kirsten Plambech
kp@handicap.dk
36388534
Søg