Share |
Forside | Politik | Føp/fleks-reform | Aktuelt om reformen

Aktuelt om reformen

— Arkiveret under

Find her artikler, kommentarer og debatindlæg i forbindelse med førtidspensions- og fleksjob-reformen 2012 og læs DH's svar.

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at borgeren ikke kan ansøge om fleksjob. Det er op til kommunen at afgøre, om rehabiliteringteamet skal tage stilling til et muligt fleksjob. DH vurderer, at afgørelsen svækker mange borgeres mulighed for at afklare, om fleksjob er svaret på et fremtidigt arbejdsliv.
10/03 2014 01:00
Reglerne for fleksjobbonus er ændret efter problemer med misbrug af ordningen. Virksomheder har siden årskiftet kunne få et kontantbeløb for hver fleksjobber, de ansætter til at arbejde under 10 timer. Det vil fremover ikke være muligt for en virksomhed at opnå fleksjobbonus ved at ansætte mere end en fleksjobber på et timetal lavere end 10 timer om ugen, hvis jobcenteret har visiteret til et højere timetal. Det vil dog forsat være muligt ved ansættelse af kun én fleksjobber.
15/08 2013 00:00
CABI har lavet en ny temaside om reformens nye sagsbehandlingsenhed rehabiliteringsteamet og den nye indsats ressourceforløb. Du kan læse om sagsforløbet og teamets opgaver i sager om førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Du kan også blive klogere på, hvad et ressourceforløb kan indeholde af forløb og indsats.
28/06 2013 10:45
Reformen af førtidspension og fleksjob har medført ændringer i den kommunale sagsbehandling. Der er bl.a. kommet en ny kommunal enhed kaldet rehabiliteringsteamet, som skal behandle alle sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb. Læs Arbejdsmarkedsstyrelsens guide til, hvad der har ændret sig i kommunernes sagsbehandling.
15/06 2013 00:00
Arbejdsmarkedsstyrelsen har samlet de vigtigste oplysninger og regler om rehabiliteringsplanen og rehabiliteringsteamet. Kommunerne skal lave en rehabiliteringsplan med oplysninger om muligheder for beskæftigelse og uddannelse for alle personer i sager om førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Du kan bl.a. se de skemaer, som teamet og kommunen skal bruge til at vurdere en persons arbejdsevne.
01/06 2013 00:00
Artikel fra Ph.d Iben Nørup fra Aalborg Universitetscenter tilbageviser nogle af de mange myter, der har hersket om førtidspension både før og efter reformen. Det viser sig bl.a. at antallet af sager om førtidspension har været faldende siden 2004, og at de fleste sager drejer sig om personer over 40 år. DH har også påpeget, at reformen bygger på mytedannelse omkring unge og årsager til førtidspensionering.
25/05 2013 00:00
Den 28. marts kl. 10.40 er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen kaldt i åbent samråd om fleksjobreformen. Samrådet finder sted i Folketingets Landstingssal og vises på Folketingets tv-kanal og på hjemmesiden www.ft.dk
26/03 2012 10:55
De politiske forhandlinger om regeringens udspil til en ny reform af førtidspension og fleksjob er i fuld gang. DH gennemfører i den forbindelse en række møder med partiernes politiske ordførere på området for at fremme DH´s synspunkter. Reformudspillet rejser desuden en række spørgsmål, som DH finder det vigtigt at få svar på.
26/03 2012 10:34
Et massivt flertal af danskerne ønsker, at deres arbejdsplads bidrager til regeringens planer om at få flere psykisk syge i job. Alligevel er der ifølge en ny undersøgelse lavet af ugebrevet A4, store betænkeligheder ved at skulle arbejde tæt sammen med en kollega med en psykisk lidelse. Undersøgelsen bekræfter tidligere undersøgelser fra SFI (2010), hvor 56 pct. af kollegaer og arbejdsgivere havde betænkeligheder ved at arbejde sammen med en person med en psykisk lidelse.
14/03 2012 14:46
At antallet af psykisk syge, der havner på førtidspension, er stigende er beklageligt, men ikke overraskende, siger Knud Kristensen, formand for SIND. 2001-2009 steg antallet af patienter i behandling i hospitalspsykiatrien med 32 procent, mens bevillingerne kun steg med 12 procent. I samme periode steg antallet af patienter i behandling i det somatiske hospitalsvæsen med 17 procent, mens bevillingerne steg med hele 39 procent. På den baggrund kan det ikke undre, at antallet af førtidspensioner tilkendt borgere med somatiske lidelser falder, mens det stiger for mennesker med psykiske lidelser. Skal kurven knækkes, så ligger løsningen lige for. Behandlingen af psykiske sygdomme skal ligestilles med behandlingen af fysiske sygdomme.
13/03 2012 15:40
Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob, kommer til at koste fleksjobberne langt mere end regeringen har udmeldt. "Det er asocialt" siger Stig Langvad i P1.
09/03 2012 15:25
Unge, der får en ungdomsuddannelse, har en højere arbejdsmarkedstilknytning og er derfor i mindre risiko for at ende på førtidspension. DH mener derfor der skal sættes massivt ind på uddannelsesområdet, for at sikre børn og unge med handicap uddannelseskompetencer og dermed lige muligheder for at opnå beskæftigelse.
06/03 2012 16:03
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen skriver i indlæg i Information 5. marts, at regeringens reformudspil er et udtryk for enøjet arbejdsmarkedspolitik og en trussel mod den højtbesungne flexicurity-model. Arbejdsgiverne har ikke incitament til at ansætte arbejdskraft, som ikke er højproduktive i den danske model. Job til denne gruppe er derfor en mangelvare og økonomisk pisk vil ikke hjælpe. I stedet underminerer man flexicurity-modellen ved at skære i det sociale sikringsniveau. Forskeren beder politikerne om i stedet at genopfinde arbejdsmarkeds- og socialpolitikken og finde nye løsninger frem for at svinge pisken. Læs hele artiklen her.
06/03 2012 13:34
Stig Langvad, DH-formand, Tue Byskov Bøtkjær, DCH-formand og Rössli Gisselmann, medlem af DCH melder i dag fælles front i Viborg Stifts Folkeblad. Deres budskab er, at det er nødvendigt at se på, hvordan virksomhederne kan blive bedre til at skabe de nødvendige job. De foreslår helt konkret skattefradrag for ekstraudgifter forbundet med ansættelse af mennesker med nedsat arbejdsevne, samt et eftersyn af, om kompensationsordningerne er gode og fleksible nok. Læs hele indlægget her.
06/03 2012 13:08
Enhedslisten giver i Information 2. marts udtryk for sin kritik af regeringens reformforslag vedr. fleksjob. EL mener bl.a. at fleksjobbere stavnsbindes til deres nuværende job, fordi det vil koste dem dyrt at skifte. I artiklen udtaler DH-formand Stig Langvad også, at reformens intention om at presse fleksjobbere til at arbejde flere timer er urealistisk. For fleksjobberes arbejdsevne forbedres sjældent. Det viser en undersøgelse foretaget af rådgivningsfirmaet Discus.
05/03 2012 12:45
For mere information kontakt
Chefkonsulent
Kirsten Plambech
kp@handicap.dk
36388534
Søg