Du er her:

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg sende et billede med sammen med ansøgningen?


Nej. Ved en evt. bevilling spørger vi efter et billede og din underskrift på et stamkort.  

Hvilke krav er der til det billede, der skal bruges til parkeringskortet?


Billedet skal leve op til de gældende regler for pasfoto. Se mere på http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/pasbilleder.htm

Hvor lang tid går der, før jeg får svar fra jer?


Normalt kan du forvente svar inden for 4-5 uger incl. forsendelsestid med Postnord. I ferieperioder og i andre spidsbelastnings perioder må du regne med længere sagsbehandlingstid.

Hvordan defineres gangdistancen?

Gangdistancen er det antal meter, du kan gå, før du har brug for at stoppe op og holde en pause på et par minutter, for så at kunne gå nogenlunde den samme distance igen.

Skal jeg have udfyldt lægeerklæringen, hvis jeg har fået støtte til køb af bil?


Nej. Du skal udfylde til og med punkt 1 på ansøgningsskemaet, underskrive det, samt medsende en kopi af bevillingsbrevet fra kommunen eller en kopi af gældsbrevet. Bevillingen må være max. 6 år gammel.
Såfremt din bilbevilling er over 6 år gammel, men du stadig er fritaget for afgift efter brændstofforbrug, skal du indsende en kopi af registreringsattesten samt dokumentation for, at du stadig ejer bilen (f.eks. kopi af kvittering for betalt bilforsikring).


Hvilken dokumentation for handicapkørsel kan jeg medsende?


Du skal udfylde ansøgningsskemaet til og med punkt 2 og underskrive, samt vedlægge en kopi af godkendelsen fra kommunen/trafikselskabet. Såfremt du ikke har en kopi af selve godkendelsen, skal du indsende aktuel dokumentation for, at du er med i ordningen. Det kan være i form af et brev fra kommune eller trafikselskab, evt. en kopi af en indbetaling til ordningen.


Kan jeg få et midlertidigt kort, mens jeg venter på det rigtige parkeringskort?


Nej, desværre. Det er kun det originale parkeringskort, der giver ret til parkering på de markerede handicappladser og til at kunne parkere på særlige vilkår.


Kan kortet bruges i udlandet?


Ja, det personlige parkeringskort er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i det meste af verden. Du kan få information om de enkelte landes regler på denne engelsksprogede hjemmeside www.disabledmotorists.eu

Er det gamle blå invalideskilt stadig gyldigt?


Nej. 
Pr. 1. juli 2011 er det kun det nye personlige parkeringskort, der giver ret til parkering på de afmærkede handicappladser.

Kan man få udstedt et parkeringskort til et bo-, dag- eller døgntilbud til ældre og handicappede?


Nej, det er ikke muligt at få et parkeringskort til et bo-, dag- eller døgntilbud. Der udstedes kun personlige parkeringskort, og enhederne skal således anvende et kort tilhørende en borger, der er med i bilen/bussen.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg gerne vil have etableret en handicapplads ved mit hjem eller arbejde?


Ansøgning om parkeringsplads skal ske til kommunen, hvis det drejer sig om offentlige pladser og veje. Er pladsen/vejen privatejet, skal man henvende sig til ejeren, f.eks. boligselskabet.


Hvordan skal jeg forholde mig, når mit parkeringskort udløber?


Har du fortsat behov for et parkeringskort, skal du søge på ny. Som en service, fremsender vi en ny ansøgning ca. 3 mdr. inden dit parkeringskort udløber. Vær opmærksom på at Danske Handicaporganisationers Brugerservice ikke er ansvarlig for, at nævnte ansøgning når frem til dig. 

Hvordan klager jeg over afgørelsen, hvis jeg har fået et afslag?


Du skal sende en skriftligt klage ind til os, og den skal være os i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget afslaget. Vi vil så vurdere sagen på ny. Husk at alle nye lægeoplysninger skal dokumenteres af din læge. Hvis vi fastholder afslaget sendes din klage videre til Rigspolitichefen til endelig afgørelse. 


Hvad stiller jeg op med parkeringskortet, når indehaveren er død?


Når kortet ikke skal bruges mere, skal det indsendes til os med påtegning om, hvorfor det returneres. Klip det gerne over, så det ikke kan misbruges, hvis det falder i de forkerte hænder.

Hvem skal skrive under, hvis ansøger ikke selv er i stand til at underskrive?


Hvis man ikke er myndig eller ikke er i stand til at underskrive selv, så skriver forældre eller værge under for ansøger. 

Må man anvende sit parkeringskort på en almindelig p-plads uden handicap-afmærkning?


Ja, på offentlige pladser og veje har du de samme lempelser på almindelige p-pladser, som du har på de afmærkede handicappladser. På private pladser gælder deres egne regler.