Du er her:

Beskæftigelse

Alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det - også mennesker med handicap. 

DH arbejder for at gøre det danske arbejdsmarked mere inkluderende og fleksibelt, sådan at en stadig større andel af personer med handicap får mulighed for at realisere retten til at være selvforsørgende gennem et arbejde.

Men alt for få personer med handicap er en del af arbejdsmarkedet. Men kun omkring hver anden med handicap er i job. Til sammenligning er otte ud af 10 uden et handicap i job.

Ifølge VIVE’s undersøgelser vurderer op mod 48.000 mennesker med handicap, at de har en høj arbejdsevne og gerne vil i arbejde.

Der er nogle, som ikke kan arbejde på grund af deres handicap. De bør få ro og mulighed for at etablere et godt liv med en førtidspension som sikkerhed.

Samtidig illustrerer tallene dog, at der er masser af mennesker med handicap, der kan og vil arbejde, men har svært ved at knække koden og få varende fodfæste på arbejdsmarkedet.

I 2018 vedtog de fleste af Folketingets partier en aftale, der skal sikre, at flere med handicap får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Nu skal den aftale ud og leve i kommunerne.


Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

- Sæt tryk på beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap
- Strategi for socialøkonomiske virksomheder
- Nedbring fleksjobledigheden