Du er her:

Beskæftigelse

Alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det - også mennesker med handicap.

DH arbejder for at gøre det danske arbejdsmarked mere inkluderende og fleksibelt, sådan at en stadig større andel af personer med handicap får mulighed for at realisere retten til at være selvforsørgende gennem et arbejde.

Beskæftigelsesfrekvensen for personer med handicap er under den økonomiske krise faldet kraftigt. Mens beskæftigelsesfrekvensen for personer uden handicap er steget efter krisen, er det ikke samme på samme måde tilfældet for personer med handicap.

Ledigheden for personer, der er visiteret til fleksjob, er på landsplan cirka 18% med store udsving fra kommune til kommune. De modtager ledighedsydelse. 20% af ledighedsydelsesmodtagerne har været ledige i over 2 år.

Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

- Strategi for socialøkonomiske virksomheder
- Lav et partnerskabsprojekt
- Øget samarbejde skaber fleksjob