Du er her:

Øget samarbejde skaber fleksjob

DH afdelingen kan opfordre byrådet/beskæftigelsesudvalget til at sikre et solidt og smidigt samarbejde mellem afklaringsforløb i kontanthjælps-/ sygedagpenge-/ jobafklarings- og ressourceforløbsregi til fleksjob mhp. at sikre borgerens fastholdelse af virksomhedstilknytning.

Kommunen kan vælge at øge samarbejdet omkring personer, der får bevilget fleksjob, således at de enkelte afdelinger i jobcentret har en tættere kontakt løbende.

Når borgeren får tilkendt fleksjob, vil borgeren i højere grad kunne opnå ansættelse i den virksomhed, hvor borgeren har gennemført praktik, hvis:

  • overleveringen af sagen sker hurtigt og grundigt
  • praktikken fortsættes, mens sagen forelægges rehabiliteringsteam og afventer endelig fleksjobtilkendelse
  • virksomhedskonsulent på fleksjobområdet besøger virksomhed, mens borgeren stadig er i praktik, og formidler viden om fleksjobansættelse