Du er her:

Nedbring fleksjobledigheden

DH-afdelingen kan opfordre kommunen til at arbejde med at nedbringe fleksjobledigheden i kommunen. I den forbindelse kan DH-afdelingen opfordre kommunen til at sætte et konkret mål for, hvor langt fleksjobledigheden skal ned. F.eks. kan man forsøge at halvere fleksjobledigheden.

Kommunen kan prioritere arbejdet med at nedbringe fleksjobledigheden ved at investere i flere jobformidler til de ledige fleksjobbere, og f.eks. give ledige fleksjobbere en personlig jobformidler som arbejder målrettet med at flytte borgere fra ledighedsydelse til fleksjob.

DH-afdelingen kan også opfordre byrådet/beskæftigelsesudvalget til at sikre et solidt og smidigt samarbejde mellem afklaringsforløb i kontanthjælps-/ sygedagpenge-/ jobafklarings- og ressourceforløbsregi til fleksjob mhp. at sikre borgerens fastholdelse af virksomhedstilknytning.

Kommunen kan vælge at øge samarbejdet omkring personer, der får bevilget fleksjob, således at de enkelte afdelinger i jobcentret har en tættere kontakt løbende.

Når borgeren får tilkendt fleksjob, vil borgeren i højere grad kunne opnå ansættelse i den virksomhed, hvor borgeren har gennemført praktik, hvis:

  • overleveringen af sagen sker hurtigt og grundigt
  • praktikken fortsættes, mens sagen forelægges rehabiliteringsteam og afventer endelig fleksjobtilkendelse
  • virksomhedskonsulent på fleksjobområdet besøger virksomhed, mens borgeren stadig er i praktik, og formidler viden om fleksjobansættelse

Samtidig kan DH-afdelingen opfordre kommunen til at investere i flere sagsbehandlere og jobkonsulenter til at arbejde med fleksjobområdet.