Du er her:

Lav et partnerskabsprojekt

DH afdelingen kan opfordrer byrådet/beskæftigelsesudvalget til at etablere et partnerskabsprojekt mellem virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, civilsamfundsorganisationer, handicaporganisationer og kommunen for at øge ansættelsen af personer med handicap på ledighedsydelse.

Kommunen kan understøtte nye alliancer mellem virksomheder, socialøkonomiske virksomheder handicaporganisationer og kommunen. Viden om mulighederne og fokus på problemet med stor ledighed blandt mennesker med handicap, er første forudsætning for at få virksomheder til at overveje at ansætte personer med handicap.

Der skal derfor arbejdes fokuseret med at formidle viden og holdningspåvirke virksomheder. Det kan gøres ved hjælp af følgende konkrete initiativer indenfor partnerskabet:

  1. Formidling af borger-CV’er til virksomhederne i partnerskabet via mail.
    En mail med tre til fem gode, velskrevne og relevante CV’er sendes til virksomhederne i partnerskabet, så de får mulighed for at rekruttere blandt dem.

  2. Nye tilgange i jobcenterets måde at samarbejde med virksomhederne på
    Virksomhedskonsulenterne i jobcentret aflægger konkret besøg med fokus på at afdække hvilke behov virksomhederne har for arbejdskraft: Når en virksomhed melder i sig ind i partnerskabet, får de besøg af jobcenteret, som går i dialog med dem og helt konkret afsøger mulighederne for at ansætte mennesker med handicap.

  3. Møder i Partnerskabet
    Møder mellem partnerskabets aktører om hvordan jobcenteret og Danske Handicaporganisationer kan understøtte virksomheder i at ansætte mennesker med handicap.

I kan med fordel opstarte et samarbejde med lokale virksomheder og/eller socialøkonomiske virksomheder, inden I kontakter byrådet/beskæftigelsesudvalget. Det vil øge DH afdelingens gennemslagskraft og vise, at der er god grobund for et partnerskab lokalt.