Du er her:

Sæt tryk på beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap

I 2018 vedtog Folketingets partier en aftale, som skal sikre at flere med handicap bliver en del af arbejdsmarkedet. Samtidig fastsatte beskæftigelsesministeren et mål om, at 13.000 borgere med handicap skal i beskæftigelse inden 2025. I den forbindelse meldte ministeren også ud, at det er et beskæftigelsespolitisk mål for kommunerne i 2019, at flere borgere med handicap skal i beskæftigelse.

Dermed er bolden givet op til kommunerne, og DH-afdelingen kan arbejde med at sikre, at kommunerne arbejder målrettet med beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap. Det kan man blandt andet gøre i debatindlæg, på møder med kommunen og i handicaprådet og lignende.

Nedenfor følger en række forslag til, hvordan man kan samarbejde med kommunen om at rykke det nationale fokus på handicap og job ind i kommunen.

 

1. Udvikl en strategi for handicap og beskæftigelse

DH-afdelingen kan anbefale kommunen at udvikle en strategi for, hvordan man arbejder med handicap og beskæftigelse i jobcenteret. Stategien kan have en målsætning for, hvad kommunen skal opnå og indeholde retningslinjer for hvordan kommunen arbejder med f.eks.

  • Screening for handicap ved første samtale, for hurtigt af afdække, om en borger har handicap eller funktionsnedsættelse, som der skal kompenseres for med enten hjælpemidler, assistance eller det rette match.
  • Procedurer for hurtig bevilling af handicapkompenserende ordninger til job
  • Sikring af viden om handicap blandt medarbejdere i jobcentret, herunder særligt viden om de handicapkompenserende ordninger
  • At arbejde målrettet med handicap i kommunens kontakt med virksomhederne, for at skabe bedre forudsætninger for lokal ansættelse til mennesker med handicap
  • At sikre samarbejde mellem jobcentret og de øvrige kommunale forvaltninger, som f.eks. socialforvaltningen, med henblik på at skabe sammenhængende forløb for de borgere, som har sager i mere end en forvaltning
  • Hvordan jobcenteret arbejder med at skabe jobs til førtidspensionister gennem ordningen løntilskud til førtidspensionister, ofte kaldet ”skånejob”

 

2. Lav et arrangement i samarbejde med kommunen

En række DH-afdelinger har lavet arrangementer i samarbejde med kommunen. Det er en god måde at skabe en dialog omkring handicap og beskæftigelse, og lægge kimen til at kommunen prioriterer arbejdet med handicap og beskæftigelse. Arrangementer kan f.eks. være:

  • Et café-møde hvor jobcenteret informerer om de handicapkompenserende ordninger. I den forbindelse kan man invitere både jobcentermedarbejde, borgere i kommunen, ledige borgere med handicap og kommunens virksomheder.
  • Et besøg med ministeren eller en udvalgsformand på en lokal arbejdsplads, som tager ansvar for at ansætte mennesker med handicap. I den forbindelse kan man invitere lokalpressen.
  • Et fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet, hvor handicap og beskæftigelse drøftes i fællesskab. Det har man blandt andet gjort i Randers. Se mere her. Link.

 

3. Nedbring fleksjobledigheden

Som beskrevet på særskilt side.

 

4. Strategi for socialøkonomiske virksomheder

Som beskrevet på særskilt side.Fælles møde med Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet i Randers.
Læs artikel her.