Du er her:

Strategi for socialøkonomiske virksomheder

DH afdelingen kan rette henvendelse til byrådet og opfordre politikerne til at udarbejde en lokal strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, vil ofte kunne tilknyttes socialøkonomiske virksomheder og herigennem opnå kontakt til arbejdsmarkedet. For personer med handicap vil socialøkonomiske virksomheder derfor ofte være en god vej til at opnå job.

Med en strategi for socialøkonomiske virksomheder kan politikerne opstille konkrete mål for andelen af borgere med handicap, der skal i beskæftigelse. I strategien kan der ligeledes afsætte ressourcer til at understøtte etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed:
En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt ”not–for–profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den
- har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
- har et salg af ydelser/og eller produkter
- geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
- er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
- har et CVR-nummer

Hvis kommunen allerede har en strategi for socialøkonomiske virksomheder?
Hvis din kommune er en af de ca. 25 % kommuner, der allerede har en strategi på området, kan I bede om en status på indsatsen. Herunder hvor mange borgere, der er i støttet beskæftigelse og om de i nuværende omfang opfylder kommunens behov for virksomheder, der kan beskæftige personer på særlige vilkår.

DH Kalundborg har medvirket til udviklingen af kommunens strategi for socialøkonomiske virksomheder. 
Se strategien på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

I Silkeborg Kommune har man også udviklet en strategi for socialøkonomiske virksomheder.

Se strategien på Silkeborg Kommunes hjemmeside.