Du er her:

GAMMEL Beskæftigelse

Her finder du de største udfordringer og en kort oversigt over DHs holdninger til beskæftigelse.

I boksene til højre kan du finde inspiration til aktiviteter og nyttig viden.

Hvad er udfordringerne?

Andelen af personer med handicap, der er i beskæftigelse, er meget lavere end personer uden handicap. På landsplan er kun 44 pct. med handicap i beskæftigelse, hvor det er 78 pct. for personer uden handicap. Det er især personer med psykiske lidelser, som står uden for arbejdsmarkedet. Kun 24 pct. af denne gruppe er i beskæftigelse. 

En ny SFI-undersøgelse viser, at der er et uudnyttet potentiale blandt personer med handicap, som har en markant lavere beskæftigelsesgrad sammenlignet med personer uden handicap med det samme uddannelsesniveau.

En undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd viser ligeledes, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale i at investere i gode arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap.

DH mener:

Alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det - også mennesker med handicap. DH arbejder for at gøre det danske arbejdsmarked mere inkluderende og fleksibelt, sådan at en stadig større andel af personer med handicap får mulighed for at realisere retten til at være selvforsørgende gennem et arbejde.

Links

Find viden og nyttige links om beskæftigelse her.

Viden og nyttige links