Du er her:

GAMMEL Inklusion

Her finder du de største udfordringer og en kort oversigt over DHs holdninger til inklusion i uddannelse.

I boksene til højre kan du finde inspiration til aktiviteter og nyttig viden.

Hvad er udfordringen?

Med loven om styrket inklusion er alle landets kommuner i de kommende år i gang med at nå målet om øget inklusion. Samtidig er skolerne i gang med at føre skolereformen, der bl.a. indebærer flere timers skolegang, ud i livet. Børn med funktionsnedsættelser/særlige behov skal i langt større udstrækning fremover inkluderes i den almindelige undervisning i stedet for at gå i specialklasse eller på specialskole.

At flytte elever fra specialskole til almenskole inkluderer ikke i sig selv børnene. Inklusion handler om, at undervisningen skal tilrettelægges, så alle børn kan deltage og få et fagligt udbytte. Det stiller store krav til lærernes viden om handicap og særlige behov og deres kompetencer i forhold til at gøre undervisningen inkluderende.


DH mener:

DH arbejder for at fremme inklusion i grundskolen. Børn har brug for at opleve mangfoldighed og tolerance, hvis de skal lære at respektere forskelligheder. Derfor er mødet mellem børn med og uden et handicap afgørende for at sikre respekten for hinanden som unge, voksne og ældre. Uden synlighed - ingen mangfoldighed - ingen inklusion - og intet reelt fællesskab.

DH mener, det stiller krav til nytænkning af hele skolens pædagogiske praksis og kultur, herunder: Holdninger, undervisningsformer, holddeling, differentiering, klasseledelse, fleksibel støtte, pædagogik, didaktik, metodevalg, strukturer, planlægning, organisering, redskaber, tests, prøver, elevplaner, hjælpemidler, særligt tilrettelagte materialer, tegnsprog og tegnstøttet kommunikation, IKT, arkitektur, fysik indretning af lokalerne mv.

 

Links

Find viden og nyttige links om inklusion i uddannelse her.

Viden og nyttige links