Du er her:

Nyttige links - Inklusion i uddannelse

Kilder til viden:

Læs erfaringerne fra DH's nu afsluttede inklusionsprojekt "Skolens fællesskab er for alle". Link til DH’s projekt ”Skolens fællesskab er for alle”

http://old.handicap.dk/projekter/skolens-faellesskab-er-for-alle-inklusion-i-grundskolen

Indhent viden om inklusionsindsatsen i jeres kommune: 

Der er stor forskel på, hvor tæt de enkelte kommuner er på at nå målet om, at 96 pct. af eleverne skal inkluderes i den almindelige undervisning. Undervisningsministeriet har udgivet dette notat, der viser den enkelte kommunes segregeringsgrad. Segregeringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af det samlede antal elever, der modtager specialundervisning uden for en normalklasse. Klik her for at åbne notatet

Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne i de kommunale skoler i segregerede tilbud. I dette notat fra Undervisningsministeriet analyseres gruppen af elever, der modtager specialundervisning. Notatet viser, at der er et overtal af drenge i de segregerede tilbud. Elever med udenlandsk herkomst og med lavt uddannede forældre modtager også oftere specialundervisning. Klik her for at åbne notatet

Årsrapporterne fra Klagenævnet for Specialundervisning viser fordelingen af klagesager over afgørelser om specialundervisning på kommunalt niveau. Dette kan give en indikation af, i hvilken grad forældrene er utilfredse med det tilbud, deres barn modtager. Link til Ankestyrelsens hjemmeside, hvor man kan finde årsrapporter fra Klagenævnet for Specialundervisning