Du er her:

GAMMEL Retssikkerhed

Her finder du de største udfordringer og en kort oversigt over DHs holdninger til øget retssikkerhed.

I boksene til højre kan du finde inspiration til aktiviteter og nyttig viden.

Hvad er udfordringerne?
Man skal som borger i Danmark kunne være sikker på, at man fra det offentlige bliver behandlet og hjulpet, sådan som lovene foreskriver det. Der er sket et voldsomt pres på retssikkerheden de seneste år, særligt når det gælder den kommunale sagsbehandling. Nogle kommuner vælger eksempelvis at give afslag på hjælp for at afprøve serviceniveauet i klagesystemet eller for at trække sagsbehandlingen i langdrag til et nyt budgetår. Samtidig er sagsbehandlingen ofte lang og omstændelig. Nogle kommuner får mange sager hjemvist af klagesystemet, fordi de er truffet på et forkert grundlag, eller ikke er tilstrækkelig oplyste. Endelig er der kommuner, som ikke følger de afgørelser, klagesystemet træffer.  

DH mener:
Retssikkerheden skal sikres, således at personer med handicap altid får de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven. Alle har ret til lige beskyttelse og til at få samme nytte af loven. Derfor er det bl.a. vigtigt at stille skarpt på kommunernes sagsbehandling for at sikre, at borgeren inddrages i sagsbehandlingen af egen sag, at sagen bliver rigtigt oplyst, at partshøringen overholdes m.v. 

Links

Find viden og nyttige links om tilgængelighed her.

Viden og nyttige links