Du er her:

FAKTA-ARK: Retssikkerhedens ABC

Helt overordnet handler retssikkerhed om, at lovgivningen overholdes. Det betyder at myndighederne (fx kommunen), handler rigtigt/korrekt, over for borgerne i samfundet. Kommunerne skal handle korrekt både i henhold til loven, men også i deres adfærd over for borgerne. Den adfærd, som kommunen skal handle efter, består både af nogle nedskrevne og nogle ikke-nedskrevne spilleregler/principper.

Det er nødvendigt med retssikkerhed, for at borgerne kan have tillid til ’systemet’. Gensidig tillid sikrer balance imellem borger og myndighed. Uden borgernes tillid bryder systemet sammen.

Det ord der ofte bliver brugt til at beskrive om kommunen har en god adfærd over for borgerne er, at kommunens forvaltning følger ’god forvaltningsskik’.

God forvaltningsskik

Ifølge ombudsmanden, er det særligt vigtigt at forvaltningen i sin sagsbehandling og adfærd gør det bedste for borgeren. Det er det, fordi borgeren ikke altid har ret. Kommunen kan ikke altid stille den enkelte borger tilfreds. Men det kommunen kan gøre, er at have god sagsbehandling og god adfærd over for borgeren. Kort sagt: udfører god forvaltningsskik.

God forvaltningsskik betyder derfor, at have en god opførsel over for borgerne. Det kan afhænge af situationen, hvad der er god forvaltningsskik. Derfor kan god forvaltningsskik vanskeligt formuleres som et sæt regler.

Principperne for god forvaltningsskik, og dermed ’god opførsel’, er bl.a. et resultat af ombudsmandens dialog gennem mange år med borgere og myndigheder i Danmark.

God forvaltningsskik kan for eksempel være, at kommunen:

 • besvarer borgernes henvendelser inden for en rimelig tid
 • behandler borgerne korrekt og høfligt
 • skriver til borgerne i et sprog, som de kan forstå
 • har orden i deres sager

Kommunens samlede forpligtelse (god forvaltningsskik)

Nedenfor opridses det samlede sæt af forpligtelser, som kommunen skal følge, for at udvise god forvaltningsskik: som består af regler nedskrevet i loven og uskrevne regler.

LOVEN (Kommunen skal)

Generel lov:

 •          Forvaltningsloven, eksempelvis…

Lovgivning på forskellige områder:

 •          Serviceloven, eksempelvis udvidet begrundelsespligt
 •          Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), eksempelvis …
 •          Folkeskoleloven, eksempelvis …

 

USKREVNE REGLER (Kommunen bør)

Eksempler på uskrevne regler:

 •          Høfligt sprogbrug
 •          Skrive i enkelt og forståeligt sprog
 •          Indrette forvaltningen så den er tilgængelig for borgerne, fx fysisk adgang, åbningstider der imødekommer forskellige behov, tolkning mv.

Gensidighed i god opførsel

Selvom kommunen har pligt til at udvise god opførsel over for borgerne, vil det naturligvis fremme samarbejdet mellem kommunen og borgeren, hvis også borgeren udviser god opførsel over for de sagsbehandlere som borgeren taler med. Borgeren bør også tænke på, at det er mennesker de sidder over for.