Du er her:

GAMMEL Sundhed

Her finder du de største udfordringer og en kort oversigt over DHs holdninger til ulighed i sundhed.

I boksene til højre kan du finde inspiration til aktiviteter og nyttig viden.

Hvad er udfordringerne?
Personer med handicap oplever ulighed i sundhed - også i adgangen til forebyggelse og sundhedsfremme. Personer med handicap har flere helbredsproblemer end befolkningen som helhed. For nogle af de mest sårbare grupper er problemerne meget store. Fx lever personer med psykisk funktionsnedsættelse 15-20 år kortere i gennemsnit end personer uden.

Ulighederne skyldes en række forskellige barrierer fx manglende viden om og fokus på handicap blandt sundheds- og støttepersoner, utilgængelige faciliteter/tilbud og mangel på indsatser, der imødekommer de specifikke sundhedsbehov, der følger af funktionsnedsættelser. Mange gange fokuseres for meget på handicappet, og dermed overses andre sundhedsproblemer. Resultatet er, at de grupper, der ofte har størst behov for forebyggelses- og sundhedsfremmeinitiativer, oplever dårligst adgang til tilbuddene. 

DH mener:

Kommunerne skal tænke personer med handicap og deres forskellige behov ind overalt i  indsatsen for at fremme folkesundheden: i kommunale politikker, målsætninger, vejledninger, kvalitetsstandarder, informationsmateriale m.m.

Det handler ikke alene om den kommunale sundhedspolitik, men også om at tænke handicap ind i den kommunale politik for idræt, befordring og transport, fysisk planlægning og indretning af natur og byrum mv. Kommunerne skal udvikle flere forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud med fokus på den hjælp og støtte, som personer med handicap kan have brug for som følge af deres handicap.

Links

Find viden og nyttige links om sundhed her.

Viden og nyttige links