Du er her:

GAMMEL Tilgængelighed

Her finder du de største udfordringer og en kort oversigt over DHs holdninger til tilgængelighed.

I boksene til højre kan du finde inspiration til aktiviteter og en værktøjskasse til arbejdet med fysisk tilgængelighed.

Hvad er udfordringerne?

Tilgængelighed er en forudsætning for at sikre, at personer med handicap kan få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Tilgængelighed betyder i denne sammenhæng alle former for tilgængelighed til byggerier, udearealer og digitalisering. Det handler både om auditiv tilgængelighed, mulighederne for at kunne komme ind og ud, orientere sig i en bygning, komme rundt, færden i rekreative områder, adgang til hjemmesider m.v. Manglende tilgængelighed er et problem i både eksisterende byggeri, nybyggeri, i forhold til udearealer og på hjemmesider. Det handler både om manglende efterlevelse af reglerne og manglende viden. Tilgængelighed bliver ofte opfattet som dyrt og besværligt blandt kommuner, bygherrer og leverandører af hjemmesider og ikke som en naturlig del af ethvert byggeri, enhver byplanlægning og enhver etablering af nye hjemmedier.

DH mener:

Det skal være muligt for personer med handicap at deltage i det lokale samfundsliv på lige fod med alle andre. Derfor skal der udvikles ligeværdige og tilgængelige løsninger i såvel bygninger som i forhold til udearealer, byrum, friluftsliv og hjemmesider. Tilgængelighed skal tænkes ind som et grundlæggende og naturligt vilkår i alle led i byggeprocesser frem for at optræde som et sidste tjek i byggeriets udformning. Der skal skabes forståelse for værdien af universelt design, og der skal skabes mere indsigt og forståelse for brugergruppernes behov og udfordringer. Tilgængelighed for alle betyder ikke dyrere projekter. Det viser bl.a. Handicaporganisationernes Hus, der er verdens mest tilgængelige kontorhus.