Du er her:

Inklusion i grundskolen

DH arbejder for at fremme inklusion i grundskolen. DH mener, at elever med handicap også skal udvikle sig fagligt og socialt og trives i klassens fællesskab, for man kan tale om egentlig inklusion. Og alle børn skal trives og udvikle sig fagligt og socialt, uanset om de er inkluderet i den almindelige skole eller går i et specialiseret skoletilbud. Derfor er vigtigt også at have fokus på elever i specialiserede skoletilbud.

I de seneste år har der været stor fokus på børn og unges trivsel. Det tyder på, at der generelt er flere unge, der mistrives. Det kan skyldes et højt præstationspres i og uden for skolen. I en undersøgelse, som Børnerådet har lavet blandt unge i 8. klasse, svarer 21 pct. at de føler sig pressede ofte eller hele tiden. 53 pct. er pressede en gang imellem.

Læs mere om Børnerådets undersøgelse her

Børn og unge med handicap oplever også mistrivsel. For nogle er mistrivslen så alvorligt, at det udvikler sig til langvarigt skolefravær, også kaldet skolevægring. Skolevægring kan have alvorlige konsekvenser for barnet og barnets familie.

Udviklingen i skoleelevers trivsel, faglighed og fravær kan ses som en indikator for, hvordan det går med inklusionen af elever med handicap. Det er temaer, de lokale DH afdelinger kan bringe op i dialogen med kommunen om, hvordan det går med inklusionen.


Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

- Sæt fokus på elever med skolevægring
- Status og visioner for inklusion i folkeskolen
- Trivselsmåling og elever i specialtilbud
- Faglighed for elever med handicap inkluderet i den almindelige undervisning
Kørselsordning til skole for elever med handicap