Du er her:

Inklusion i grundskolen

DH arbejder for at fremme inklusion i grundskolen. DH mener, at elever med handicap også skal udvikle sig fagligt og socialt og trives i klassens fællesskab, for man kan tale om egentlig inklusion.

I de seneste år har der været stor fokus på skoleelevernes trivsel. Udviklingen i skoleelevers trivsel og faglighed kan ses som en indikator for, hvordan det går med inklusionen af elever med handicap. Der har imidlertid ikke været fokus på trivslen blandt de elever, der går i et specialiseret tilbud. Det er derfor vigtigt at have fokus på denne gruppe.

I 2016 gennemførte DH en spørgeskemaundersøgelse om inklusion. Undersøgelsen viste, at der blandt andet er store udfordringer med den faglige inklusion i skolen, og at en fjerdedel af eleverne generelt fritages for fag som fx idræt.

En ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Anbefalingerne går bl.a. på den praktiske implementering i kommuner og på skoler.

Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

- Sæt fokus på elever med skolevægring
- Status og visioner for inklusion i folkeskolen
- Trivselsmåling og elever i specialtilbud
- Faglighed for elever med handicap inkluderet i den almindelige undervisning
Kørselsordning til skole for elever med handicap