Du er her:

DHs undersøgelse om inklusion

DH gennemførte i foråret 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn med handicap, der er inkluderet i den almindelige undervisning.

DH’s undersøgelse viste, at der er store udfordringer med både den sociale og faglige trivsel blandt børn med handicap, og forældrene oplever store udfordringer med at få inklusionen til at fungere i praksis. Der er derfor fortsat nødvendigt at have et skærpet fokus på, hvordan kommunerne løfter inklusionsopgaven. 

Om undersøgelsen:
Over 400 forældre til børn, der er inkluderet i den almindelige undervisning, besvarede et spørgeskema.

28 pct. af forældrene i undersøgelsen erklærede sig enten ”meget uenig” eller ”uenig” i udsagnet: ”Mit barn trives og er generelt glad for at gå i skole”.

DH’s undersøgelse viste også, at mange af de børn, der har brug for støtte for at kunne deltage i leg og sociale fællesskaber, i frikvarter og pauser, ikke får den nødvendige støtte.

På spørgsmålet om forældrene oplever, at barnet får nok ud af undervisningen svarer 37 pct. ja mens 55 pct. svarer nej.

Ift. den sociale trivsel svarer over 20 pct. enten ”meget uenig” eller ”uenig” på spørgsmålet ”Jeg oplever, at mit barn er en del af klassens sociale fællesskab”.

Der er derfor et stort behov for, at DH afdelingen er med til at sætte politisk fokus i kommunen på denne gruppe elever, der ellers let kan ”forsvinde” i de generelle trivselsmålinger.