Du er her:

Ekspertgruppen

DH afdelingen kan spørge ind til, hvordan jeres kommune arbejder med at implementere ekspertgruppens anbefalinger. Her er det særligt anbefalingerne, som retter sig mod kommunalbestyrelsen, der er relevante at tage fat på.

Der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne griber inklusionsopgaven an, herunder hvordan lærere kan trække på specialiseret vide, hvordan midler til inklusion tildeles, og hvordan der på skolerne arbejdes med at skabe inkluderende læringsmiljøer. I mange kommuner er der store udfordringer. Det er disse udfordringer, ekspertgruppens anbefalinger skal understøtte.

DH afdelingen kan understøtte kommunens arbejde med at implementere anbefalingerne. Fx ved at rejse spørgsmålet i handicaprådet og anmode om at få en orientering om planlagte og igangværende initiativer og indsatser med relation til anbefalingerne på forvaltningsniveau og på skoleniveau.

Det er selvfølgelig vigtigt, at DH afdelingens dialog tager udgangspunkt i forholdene i den enkelte kommune. Når I går i dialog med kommunen er det relevant at vide, hvor mange børn der er inkluderet i den almindelige undervisning og hvor mange, der går i et specialiseret tilbud. Det kan også være nyttigt at undersøge, om der i kommunen er mange sager, hvor forældrene har klaget til klagenævnet for specialundervisning.

Denne viden danner udgangspunkt for dialogen i fx Handicaprådet om at styrke de inkluderende læringsmiljøer i kommunen.