Du er her:

Kørselsordning til skole

DH afdelingen kan sætte fokus på kørselsordning til skole for børn med handicap.

Handicapkørslen af børn til og fra specialtilbud og fritidsordning fungerer dårligt i mange kommuner. Mange familier oplever, at bussen kommer alt for tidligt, alt for sent, eller ikke dukker op. Samtidigt er der skiftende chauffører, der ikke kender børnenes behov, meget lange ture og forkerte afleveringsadresser. Det viser tilbagemeldinger til DH.

For børnene betyder det en dårlig start på dagen, der kan medføre, at de er drænet for overskud, allerede inden de ankommer til skolen. I værste fald kan det forårsage angst og stress hos børnene og bremse en ellers positiv trivsel.

For forældrene til børn med handicap skaber de dårlige kørselsordninger stor frustration. I mange tilfælde oplever forældrene, at de er nødsaget til at blive hjemme fra jobbet eller må møde senere uden varsel. Mange forældre må søge om tabt arbejdsfortjeneste og andre sociale ydelser for at sikre, at barnet kan komme af sted om morgenen.

Ingen lovgivning
Der står intet i lovgivningen om rammerne for den kollektive handicapkørsel og kvaliteten på området. Det betyder, at kvaliteten er meget svingende fra kommune til kommune.  Eksempelvis er det ikke et krav, at chaufførerne har en chaufføruddannelse via AMU (arbejdsmarkedsuddannelse), eller at de er uddannede i at håndtere børn med handicap.

I nogle kommuner er det en kommunal kørselsordning, mens andre kommuner har udliciteret opgaven. Der ligger ingen retningslinjer på området fra eksempelvis KL om krav til udbudsmaterialer og kontrakter mellem kommunerne og de vognmænd, der kører børnene i de enkelte kommuner.

Hvad kan DH afdelingen gøre?

  • Arbejde for at der i fremtidige kontrakter med trafikselskaber eller udbydere af kørselsordningen stilles krav om, at chauffører, der kører med børn, har et kompetencegivende kursus i kørsel med personer med handicap. Det skal også skrives ind i kontrakten, at kørslen i videst muligt omfang skal koordineres med familierne. Sæt spørgsmålet på dagsordenen i Handicaprådet.

  • Brug DH afdelingens netværk til at få kontakt til forældre til børn med handicap, der benytter sig af kørselsordningen. Gå i dialog med forældrene for at få indblik i, hvordan de oplever kørselsordningen. Få eksempler på, hvad der fungerer godt og hvad forældrene mener, skal forbedres.

  • Foreslå i Handicaprådet, at der nedsættes et ”Forældreråd” i kommunen, hvor forældre til børn med handicap kan gå i dialog med kommunen om udviklingen på området, herunder støttemuligheder til familien, kørselsordninger og andre spørgsmål, der handler om hjælp til familier med børn og unge med handicap.

  • Foreslå i Handicaprådet at kommunen iværksættes en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene til børn, der benytter kørselsordning. Alternativt kan DH-afdelingen indgå et samarbejde med skolebestyrelserne om at gennemføre en undersøgelse. Til inspiration finder I i boksen til højre et spørgeskema om kørselsordningen, som I kan tage udgangspunkt i.