Du er her:

Status og visioner for inklusion i folkeskolen

De fleste kommuner har siden 2012 arbejdet intensivt med at skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen, så flere børn med handicap kan blive inkluderet i den almindelige undervisning. Der er stor forskel på, hvordan kommunerne har grebet opgaven an og hvor langt de er kommet. I 2016 sløjfede politikerne målet om, at 96 pct. af eleverne skal inkluderes i den almindelige undervisning.

De seneste tal viser, at 95 pct. af eleverne i skoleåret 2017/2018 var inkluderet i den almindelige undervisning (se boksen til højre). Udviklingen i de seneste år viser, at flere børn igen visiteres til et et specialiseret skoletilbud.

Overordnet er ikke muligt at vurdere, om det er en god eller dårlig udvikling. Det afhænger af, hvad der ligger til grund for den udvikling. Sat lidt på spidsen: Skyldes udviklingen fx, at skolerne i mindre grad er villige til at inkludere børn med handicap, er det bekymrende. Handler det derimod om, at flere kommuner har vurderet, at flere børn har brug for et specialiseret tilbud for at kunne trives og udvikle sig, er det en positiv udvikling.

Det er derfor relevant at DH-afdelingen sætter fokus på, hvilke mål og visioner jeres kommune har opstillet for inklusionsområdet og spørger ind til status for området. For mange familier til børn med handicap oplever fortsat, at inklusion er en stor udfordring og mange lærere giver udtryk for, at de mangler viden og ressourcer til at kunne inkludere børn med handicap.

DH-afdelingen kan også spørge ind til, om kommunen arbejder med anbefalingerne fra Ekspertgruppen for inklusionseftersynet. Ekspertgruppen peger på, at det kan være en god ide at trække viden fra specialskolerne ind i den almindelige undervisning. Det kan for eksempel ske ved sidemandsoplæring eller ved brug af ”co-teaching”, hvor en lærer eller pædagog med specialpædagogiske kompetencer planlægger og gennemfører undervisningen sammen med klassens lærere og pædagoger.

I kan finde tal for inklusionsgraden i jeres kommune på undervisningsministeriets hjemmeside

DH-afdelingen kan:

 • Sætte status for kommunens inklusionsarbejde på dagsordenen i handicaprådet. Det kan fx ske på et fælles møde med kommunens fagudvalg på området.
 • Se status for din kommune på den seneste opgørelse over kommunernes inklusionsgrad.
 • Brug den seneste opgørelse over kommunens inklusionsgrad som udgangspunkt for at drøfte udviklingen og kommunens planer og visioner for området. I kan fx spørge ind til:
  • Skal flere elever inkluderes i den almindelige undervisning?
  • Hvordan sikres det, at elever med behov for specialundervisning kan få det rette tilbud?
  • Har kommunen nedlagt specialtilbud eller er der planer om det?
  • Hvordan arbejder kommunen med at skabe inkluderende læringsmiljøer?
  • Hvad er de største udfordringer og hvordan tages der hånd om dem?
  • Hvordan indgår anbefalingerne fra Ekspertgruppen for inklusionseftersynet i kommunen indsats på området?
  • Spørg ind til brugen af ”co-teaching”. Bruges denne metode allerede, eller er der planer om dette?

 

”Inklusionsgrad"
dækker over, hvor mange elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside