Du er her:

Retssikkerhed

Man skal som borger i Danmark kunne være sikker på, at man fra det offentlige bliver behandlet og hjulpet, sådan som lovene foreskriver det. Der er sket et voldsomt pres på retssikkerheden de seneste år, særligt når det gælder den kommunale sagsbehandling.

Nogle kommuner vælger eksempelvis at give afslag på hjælp for at afprøve serviceniveauet i klagesystemet eller for at trække sagsbehandlingen i langdrag til et nyt budgetår. Samtidig er sagsbehandlingen ofte lang og omstændelig. Nogle kommuner får mange sager hjemvist af klagesystemet, fordi de er truffet på et forkert grundlag, eller ikke er tilstrækkelig oplyste. Endelig er der kommuner, som ikke følger de afgørelser, klagesystemet træffer.  

Retssikkerheden skal sikres, således at personer med handicap altid får de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven. Alle har ret til lige beskyttelse og til at få samme nytte af loven. Derfor er det bl.a. vigtigt at stille skarpt på kommunernes sagsbehandling for at sikre, at borgeren inddrages i sagsbehandlingen af egen sag, at sagen bliver rigtigt oplyst, at partshøringen overholdes m.v. 

Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

- Opret en borgerrådgiver
- Skab dialog om den gode sagsbehandling
- Opfølgning på sagsbehandlingstider
- Sammenhængende sagsbehandling på børneområdet

DANMARKSKORT 2019

Se din kommunes omgørelsesprocent på det sociale område.

Hvert år skal byrådet behandle danmarkskortet.
Se ny lovgivning fra 2018 (§ 79 b).