Du er her:

Sammenhængende sagsbehandling på børneområdet

DH-afdelingen kan stille forslag om en sammenhængende indsats på børnehandicapområdet ved at indføre en ny model for sagsbehandlingen.

Kommunerne har ansvar for at yde hjælp og støtte til familier med børn med handicap og til unge med handicap. Støtten skal udføres i samarbejde med forældrene og fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed.

Indsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret, og den skal modsvare den enkeltes behov. Hjælpen skal bidrage til, at børnene og de unge får mulighed for at udvikle sig, og at de opnår en højere livskvalitet og øget livsmestring.

Ankestyrelsens klagestatistik viser, at en relativ høj andel af sager omgøres. For børnehandicap er omgørelsesprocenten 52 % i 2017. Det peger på, at der i kommunerne er et potentiale for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen - særligt overfor familier med børn med handicap.

Projekt i Aarhus
Aarhus Kommune gennemfører i perioden 2016-2019 projektet "Tættere på familien". Projektet bygger videre på den såkaldte Herningmodel men på børnehandicapområdet. Det indebærer færre sager pr. socialrådgiver, tættere og tidligere opfølgende forløb samt et tværfagligt samarbejde og tæt koordinering med andre dele af forvaltningen fx skoleområdet.

Foreløbige resultater viser, at forældrene i projektet oplever et bedre samarbejde med kommunen, bedre kontakt med deres sagsbehandler, bedre rådgivning, oplever sig mere inddraget og et bedre tværfagligt samarbejde og koordination i deres barns sag. Og dette uden at det er blevet økonomisk dyrere for kommunen.