Du er her:

Bekæmp ensomhed

Den mentale sundhed er vigtig. Det er der kommer mere og mere fokus på. Ensomhed, isolation, det at følge sig uønsket alene, ikke have tætte relationer til en eller flere mennesker - det har negativ effekt på trivsel og sundhed. Derfor mener DH, at der skal sættes ind over for ensomhed blandt personer med handicap.

Baggrund

Der er meget politisk fokus på ældre og ensomhed. Det er godt. Men  ensomhed også er et problem blandt andre grupper. Personer med handicap er særlig udsat for at føle sig uønsket alene. 40 % af dem med et større psykisk handicap føler sig ensomme ofte eller meget ofte. Ca. 23 % af dem med et større fysisk handicap føler sig ensomme ofte eller meget ofte. Til sammenligning føler blot 8 % af dem, der ikke har et handicap, sig uønsket alene.  

En god handicappolitik med fokus på inklusion, ligeværd, tilgængelighed, transport, ledsagelse osv. er med til at forebygge ensomhed. Men det er også en god ide at lave særlige indsatser, der målrettet fremmer deltagelse i aktiviteter og netværk.

DH har besluttet at melde sig ind i Folkebevægelsen mod Ensomhed. Det giver adgang til viden, gode eksempler og konkrete initiativer - fx "Danmark spiser sammen" i uge 17 og uge 45. Se mere her.

Sæt ensomhed på dagsordenen

Sæt ensomhed på dagsordenen i Handicaprådet. Spørg hvad kommunen vil tage af initiativer for at mindske ensomhed og styrke fællesskab og deltagelse for mennesker med handicap. Foreslå at bekæmpelse af ensomhed kommer med som en målsætning i kommunens politikker – fx om sundhed eller handicap.

Lokale initiativer

Man kan beslutte at være aktiv i kampagnen ”Danmark spiser sammen”. Man kan arrangere fællesspisning som enkeltperson eller som organisation.  

 

 

"Vi hjælper hinanden - på tværs af handicap"

I Guldborgsund Kommune har man afprøvet en ordning, hvor mennesker med handicap er besøgsvenner. Læs mere her