Du er her:

Gratis kørselsordning til træning

DH afdelingen kan foreslå byrådet, at der i kommunens kvalitetsstandard indføres en gratis kørselsordning til træning.    

Den kommunale standard for træning efter serviceloven (genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86) varierer, alt efter hvilken kommune man bor i.

En undersøgelse lavet af DH sammen med Ældresagen og Danske Fysioterapeuter viser, at hvem femte kommune ikke tilbyder borgerne kørsel til og fra træning.

DH arbejder for, at mennesker med handicap får lige adgang til sundhed. DH har derfor som mål, at alle kommuner tilbyder kørsel til og fra træning, og at det ikke bør koste brugerne noget at benytte ordningen. Det vil sikre, at alle får lige adgang til et vigtigt sundhedstilbud, der forebygger, at borgerne får brug for endnu mere hjælp senere. 

Se forslag til henvendelse til byrådet om gratis kørsel til træning (åbner word-fil)

Tjek om kommunen allerede har en gratis kørselsordning
Inden I henvender jer til byrådet, skal I undersøge, om kommunen allerede har en gratis kørselsordning:
- Ring til kommunens visitationsenhed for træning og hør, om der er en kørselsordning, og hvad den koster.
- Bed om at få kommunens kvalitetsstandard. (findes ofte også på hjemmesiden)
- Tjek om nabokommuner tilbyder kørsel. Det kan bruges i argumentationen.
- Tjek DH’s undersøgelse genoptræning. (se boks til højre)