Du er her:

Indfør sundhedstjek

DH afdelingen kan sætte sundhed, trivsel og forebyggelse hos mennesker med psykiske og kognitive handicap på dagsordenen i Handicaprådet.

Flere undersøgelser viser, at mennesker med handicap har ringere sundhed end befolkningen som helhed. Nogle grupper – fx mennesker med kognitive og psykiske handicap – lever markant kortere tid end andre.

Danske Handicaporganisationer arbejder for lige adgang til sundhed for alle. Det kræver bl.a. tilbud til dem, der har svært ved at tage hånd om egen sundhed. Vi har derfor som mål, at mennesker med kognitive og psykiske handicap skal have hjælp til at opdage sygdom tidligt.

Baggrund
De fleste kommuner har en sundhedspolitik. Men det varierer meget, om mennesker med handicap, og de udfordringer de har, er tænkt med. De fleste kommuner har også en handicappolitik. Men her er det også forskelligt, hvor meget sundhed er tænkt ind, og om der er fokus de forskellige behov, mennesker med handicap har.

Mennesker med psykiske og kognitive handicap (psykisk sygdom, udviklingshæmning, svær hjerneskade o.l.) lever 15 – 20 år kortere end andre. Det kan skyldes, at de ofte ikke selv går til læge, ikke kan kommunikere så godt om deres symptomer, får meget men måske forkert medicin, skal have støtte til at levere et sundere liv – årsagerne kan være mange.

Der er derfor mange steder et behov for at styrke forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme hos denne gruppe. Nogle bor i botilbud, men der også en del, der bor for sig selv, men med socialpædagogisk støtte.

Forslag til drøftelse i Handicaprådet
Ifølge sundhedsloven er det en kommunal opgave at tage sig af den generelle forebyggelse på sundhedsområdet. Kommunen har derfor et ansvar, hvis en gruppe borgere har meget store sundhedsproblemer.

DH repræsentanterne i Handicaprådet kan bede om at få sat et punkt på dagsordenen i Handicaprådet om sundhed og handicap. Forslag til relevante spørgsmål der kan rejses er:

  • Hvad gør kommunen i dag for sundheden for mennesker med psykiske og kognitive handicap?
  • Hvilke forebyggelsestilbud har kommunen til mennesker med psykisk sygdom og udviklingshæmning? 
  • Er kommunens forebyggelsestilbud om motion, rygning osv. tilrettelagt, så mennesker med psykisk sygdom og udviklingshæmning kan deltage? 
  • Vil kommunen gøre det til en målsætning i sundheds- og handicap-politikkerne, at trivsel og sundhed for mennesker med psykisk sygdom og udviklingshæmning skal øges – og at det skal ske gennem tidlig opsporing af sygdomme og forbedret forebyggelse?