Du er her:

Indfør sundhedstjek

DH afdelingen kan sætte sundhed, trivsel og forebyggelse hos mennesker med psykiske og kognitive handicap på dagsordenen i Handicaprådet.

Danske Handicaporganisationer arbejder for lige adgang til sundhed for alle. Det kræver bl.a. tilbud til dem, der har svært ved at tage hånd om egen sundhed. Vi har derfor som mål, at mennesker med kognitive og psykiske handicap skal have hjælp til at opdage sygdom tidligt.

Baggrund

Mennesker med psykiske og kognitive handicap (psykisk sygdom, udviklingshæmning, svær hjerneskade o.l.) lever 15 – 20 år kortere end andre. Det kan skyldes, at de ofte ikke selv går til læge, ikke kan kommunikere så godt om deres symptomer, får meget men måske forkert medicin, skal have støtte til at levere et sundere liv – årsagerne kan være mange.

Nogle bor i botilbud, men der også en del, der bor for sig selv, men med socialpædagogisk støtte. Uanset boform: Styrket forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme er nødvendig.

Forslag til drøftelse i Handicaprådet
Ifølge sundhedsloven er det en kommunal opgave at tage sig af den generelle forebyggelse på sundhedsområdet. Kommunen har derfor et ansvar, hvis en gruppe borgere har meget store sundhedsproblemer.

DH repræsentanterne i Handicaprådet kan bede om at få sat et punkt på dagsordenen i Handicaprådet om sundhed og handicap. Forslag til relevante spørgsmål der kan rejses er:

  • Hvad gør kommunen i dag for sundheden for mennesker med psykiske og kognitive handicap?
  • Hvilke forebyggelsestilbud har kommunen til mennesker med psykisk sygdom og udviklingshæmning? 
  • Er kommunens forebyggelsestilbud om motion, rygning osv. tilrettelagt, så de også kan rumme mennesker med psykiske og kognitive handicap?  
  • Vil kommunen gøre det til en målsætning i sundheds- og handicap-politikkerne, at trivsel og sundhed for mennesker med psykisk sygdom og udviklingshæmning skal øges – og at det skal ske gennem tidlig opsporing af sygdomme og forbedret forebyggelse?

Konkret forslag om sundhedstjek

Der er bosteder og kommuner, der har indført sundhedstjek. I Tønder Kommune har man kørt sundhedstjek på bostedet Løgumgård siden 2009. Med stor succes. Mange sundhedsproblemer, også alvorlige, bliver opdaget. Sæt sundhedstjek på dagsordenen i Handicaprådet. Foreslå at drøfte: At kommunen gør ligesom Tønder - dvs.  indfører et årligt sundhedstjek for beboerne. Se omtale af Tønder i faktaboksen.

 

Sundhedstjek i Tønder

Kommunen screener årligt sundheden hos beboere på botilbud. Se mere her.