Du er her:

Tilgængelighed

Tilgængelighed er en forudsætning for at sikre, at personer med handicap kan få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Tilgængelighed betyder i denne sammenhæng alle former for tilgængelighed til byggerier, byrum, udearealer, naturen, transport og den digitale verden.

DH arbejder for, at der også i en kommunal kontekst udvikles ligeværdige og tilgængelige løsninger. Den kommunale tilgængelighedspolitiske dagsorden er bred og går fra at øge værdien af universelt design til at sikre bedre særlige løsninger, hvor der behov for dette. Det viser de nedenstående forslag til politiske aktiviteter. Ved også lokalt at bidrage til øget indsigt og forståelse for brugergruppernes behov og udfordringer, kan målet om øget fysisk tilgængelighed og adgang til transport nås. Dermed forbedres muligheden for alles aktive deltagelse i det lokale samfundsliv.

Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

Kortlægning og fremtidssikring af tilgængelighed

Lige adgang til sundhedsbehandling i kommunen

Bedre individuel handicapkørsel

Tilgængelighed til kommunens hjemmeside