Du er her:

Universelt design og tilgængelighed

Universelt design og tilgængelighed er en forudsætning for at sikre, at personer med handicap kan få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Det betyder i denne sammenhæng ligeværdig adgang til byggerier, byrum, udearealer, naturen, transport og den digitale verden.

DH arbejder for, at der også i en kommunal kontekst udvikles ligeværdige og tilgængelige løsninger. Den kommunale tilgængelighedspolitiske dagsorden er bred og går fra at øge udbredelsen af værdibegrebet universelt design til at sikre bedre særlige løsninger, hvor der behov for dette. Det viser de nedenstående forslag til politiske aktiviteter.

Ved også lokalt at bidrage til øget indsigt og forståelse for brugergruppernes behov og udfordringer, kan målet om udbredelse af universelt design og tilgængelighed nås. Dermed forbedres muligheden for alles aktive deltagelse i det lokale samfundsliv.

Forslag til politiske aktiviteter som DH afdelingen kan arbejde med:

Kortlægning og fremtidssikring af tilgængelighed

Lige adgang til sundhedsbehandling i kommunen

Bedre individuel handicapkørsel

Tilgængelighed til kommunens hjemmeside