Du er her:

Baggrund

Lovgivningen

Kommunerne visiterer borgerne til ordningen og lovgivningen stiller alene minimumskrav. Kommunerne må derfor gerne beslutte at udvide det antal ture, de tilbyder.

Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 323 af 20/03/2015), § 11, skal trafikselskaberne etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år.

Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Den Individuel handicapkørsel skal som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt.

Gode lokale eksempler

Dansk Handicapforbund har lavet en rundspørge, der viser, at knapt halvdelen bevilger maksimalt 104 ture af trafikselskabernes handicapkørsel. I rundspørgen kan man se, hvilke kommuner, der bevilger flere ture end de 104.

Rundspørgen viser, at kommunerne løser det på flere forskellige måder. I enkelte kommuner er der mulighed for at få bevilget et ubegrænset antal ture, hvis man ønsker det, og i fx Tønder Kommune bevilger de 312 ture om året. Andre kommuner som f.eks. Fredericia bevilger flere ture efter behov.

Erfaringer med udvidelse af antal ture

Erfaringer fra kommuner, der bevilger flere ture end de 104 viser, at det er få mennesker, der har behov for flere ture. Men for de mennesker er det uvurderligt. For andre er de 104 ture rigeligt og mange benytter ikke det fulde antal.

Det er det ikke af flere årsager, herunder målgruppens alderssammensætning (mange ældre – 2 ud af 3 medlemmer i Dansk Blindesamfund er fx + 70 år), ordningens indbyggede restriktioner (bestillingsfrister, omvejskørsel, loft over antallet af ture), og endelig skal man ikke glemme, at egenbetalingen også sætter en naturlig grænse for mange i målgruppen. Tilbuddet vil derimod være et uvurderligt tilbud til den gruppe af ældre, der i dag sidder isoleret i eget hjem.