Du er her:

Bedre individuel handicapkørsel

Individuel handicapkørsel er mulighed for individuel transport for personer med handicap, der ikke kan benytte anden kollektiv transport. Den individuelle handicapkørsel kan i nogle kommuner blive meget bedre end den er i dag.

Hvad kan I gøre?

DH’s lokalafdelinger kan arbejde for at få kommunerne til at forbedre den individuelle handicapkørsel i forhold til hvor mange ture, kommunen tilbyder.  

Problemstillingen:

Lovgivningen indeholder et minimumskrav til antal ture på 104, men nogle brugere af ordningen har brug for flere ture. Minimumskravet på 104 ture i lovgivningen svarer til, at man kan komme ud én gang om ugen, og selvom det for mange er nok, så er der være nogle, som har brug for at kunne komme ud noget oftere. For de mennesker betyder kommunernes praksis, at de er nødt til benhårdt at prioritere turene og fravælge nogle arrangementer, som de ellers ville have deltaget i.

Aktiviteter

Det er kommunerne, der beslutter, om de vil tilbyde mere end 104 ture.

I kan finde ud af, om jeres kommune tilbyder flere end 104 ved at se på tallene i Dansk Handicapforbunds rundspørge på Dansk Handicapforbunds hjemmeside. Se rundspørgen på Dansk Handicapforbunds hjemmeside.

Når I har tallene, kan I gå i dialog med kommunen ved en af følgende muligheder:

  • Lav en henvendelse til det relevante fagudvalg i kommunen
  • Tag emnet op på et handicaprådsmøde
  • Skriv et læserbrev om temaet til lokalavisen

I kan desuden finde mere information om emnet og argumenter for at forbedre ordningen under punktet baggrund.

Baggrund

Lovgivningen

Kommunerne visiterer borgerne til ordningen og lovgivningen stiller alene minimumskrav. Kommunerne må derfor gerne beslutte at udvide det antal ture, de tilbyder.

Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 323 af 20/03/2015), § 11, skal trafikselskaberne etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.

Ordningen giver bevægelseshæmmede og blinde og stærkt svagsynede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Den Individuel handicapkørsel skal som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt.

Gode lokale eksempler

Dansk Handicapforbund har lavet en rundspørge, der viser, at knapt halvdelen bevilger maksimalt 104 ture af trafikselskabernes handicapkørsel. I rundspørgen kan man se, hvilke kommuner, der bevilger flere ture end de 104.

Rundspørgen viser, at kommunerne løser det på flere forskellige måder. I enkelte kommuner er der mulighed for at få bevilget et ubegrænset antal ture, hvis man ønsker det, og i fx Tønder Kommune bevilger de 312 ture om året. Andre kommuner som f.eks. Fredericia bevilger flere ture efter behov.

Erfaringer med udvidelse af antal ture

Erfaringer fra kommuner, der bevilger flere ture end de 104 viser, at det er få mennesker, der har behov for flere ture. Men for de mennesker er det uvurderligt. For andre er de 104 ture rigeligt og mange benytter ikke det fulde antal.