Du er her:

Kortlægning og fremtidssikring af tilgængelighed

Forudsætningen for at løfte tilgængeligheden på en kvalificeret måde, hvor de højest prioriterede steder kommer først, er overblik. Der findes flere måder at skabe dette overblik.

Kommunal kortlægning

En måde at skabe et samlet overblik over tilgængeligheden i fx byrum og parker er, at opfordre kommunen til - i samråd med den lokale DH-afdeling – at foretage en gennemgang af tilgængelighedsniveauet i kommunen. Herved får man et fælles og kvalificeret grundlag for diskussionen om tilgængelighed i kommunen.

Man kan også opfordre kommunen til at ansøge om midler fra Trafik- og Byggestyrelsens årlige tilgængelighedspulje til udførsel af konkrete tilgængelighedsprojekter. Puljen dækker bygninger med en borgerrettet funktion, herunder rådhuse, skoler, børnehaver, jobcentre og kulturinstitutioner. Læs mere om puljen her.

God Adgang

I DH kan man lokalt arbejde for, at ens kommune gør brug af mærkningsordningen God Adgang, der er udviklet i samarbejde med Dansk Standard, VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer. Derved kan man kortlægge tilgængeligheden i eksisterende bygninger, adgang til udearealer og naturoplevelser.

Inddragelse af brugeroplevelser

Ved hjælp af en app til mobiltelefonen kunne man også inddrage brugernes egne observationer fra byrummet eller kommunens offentlige bygninger. Der findes i dag en app, der hedder ’Giv et praj’, hvor borgere kan gøre kommunen opmærksom på fx huller i vejen eller overfyldte skraldespande. Kategorierne i app’en kunne også udvides til at omfatte tilgængelighedsbehov. Brugerne kan på denne måde aktivt bidrage til kortlægningen af tilgængelighedsbehovene i kommunen.

Fremtidssikring af universelt design og tilgængelighed

Den kommunale handicappolitik bør planlægges, implementeres, opfølges og evalueres i alle kommunens afdelinger og forvaltninger. Et af de steder, hvor en kommunal handicappolitik kan realiseres, er gennem kommunens øvrige politikker fx lokalplaner, den kommunale arkitekturpolitik, regler for opsætning af skilte og udeservering mv.

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Ved at skrive tilgængeligheden direkte ind i lokalplanerne, signalerer kommunen en politisk prioritering overfor entreprenører, arkitekter mv. 

Se forslag til byrådet om at prioritere en kortlægning af tilgængelighed i kommunen (åbner word-fil – bilag 1)

Se forslag til byrådet om at fremtidssikre den ligeværdige adgang (åbner Word-fil – bilag 2)

 

I DH-Furesø har kommunens klimatilpasningsindsats været en anledning til at fokusere på lokalplanarbejdet. Handicaprådet har i et høringssvar talt for tilgængelighed som supplerende krav til kommende lokalplaner mv. i almindelighed, og i det konkrete tilfælde i et forslag om klimatilpasning og bæredygtighed i lokalplaner (se høringssvaret her, bilag a).