Du er her:

Lige adgang til sundhedsbehandling i kommunen

DH har udarbejdet optællinger for den enkelte kommune, der viser et gennemsnit for tilgængeligheden til behandlere. Optællingen kan brydes yderligere ned, så man i den enkelte kommune får et overblik over andelen af sundhedsbehandlere, fx tandlæger, kiropraktorer og psykologer med såkaldt ’handicapvenlig adgang’ som det kaldes på www.sundhed.dk.

På denne måde har afdelingen mulighed for at gå i dialog med kommunalpolitikere og medier om status på den lige adgang til sundhedsbehandling i kommunen og ønsker til forbedringer. Samtidig kan man sammenholde sin egen kommunes data med landets øvrige kommuner.

Se oversigt over handicapvenlig adgang til sundhedsbehandlere i landet (åbner Word-fil – bilag 3).

Se forslag til henvendelse til lokalavis om brug af data for den handicapvenlige adgang til sundhedsbehandlere i kommunen (åbner Word-fil – bilag 4)