Du er her:

Tilgængelighed til kommunens hjemmeside

Tilgængelighed til kommunens hjemmeside har stor betydning for, om personer med handicap kan benytte hjemmesiden, heriblandt personer med handicap, der bruger kompenserende hjælpemidler. En ny lov om webtilgængelighed stiller krav om, at offentlige myndigheders hjemmesider skal være tilgængelige. Den gælder også for kommunale hjemmesider.

Hvad kan I gøre?

DH’s lokalafdelinger kan arbejde for at få fokus på tilgængelighed til hjemmesider i kommunen. Henvis til loven og foreslå, at der bliver stillet krav om tilgængelighed, når der skal laves ny hjemmeside.

Problemstillingen:

Mange kommunale hjemmesider er ikke tilgængelige for mennesker med handicap og kan derfor ikke bruges af alle heriblandt personer, der bruger kompenserende hjælpemidler. Lov om tilgængelighed til hjemmesider fortæller hvornår og hvordan man skal gøre hjemmesider tilgængelige.

Aktiviteter

Anbefal kommunen at få lavet en tilgængelighedstest af den nuværende hjemmeside for at få et overblik over tilgængeligheden på hjemmesiden. Digitaliseringsstyrelsen rådgiver og vejleder om tilgængelighed til offentlige hjemmesider, og private tilgængelighedsrådgivere kan lave tilgængelighedstest.

Få kommunen til at skrive krav om tilgængelighed til hjemmesider ind i kommunens indkøbs- udbudspolitik, kommunikationspolitik alt efter kommunens organisering. Få hjælp til dette ved at bruge Digitaliseringsstyrelsens 10 gode råd om indkøb af hjemmesider - se de gode råd på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Henvis til undersøgelsen af tilgængelighed lavet af webbureauet Shift. Undersøgelsen viste, at ingen af kommunerne på daværende tidspunkt levede op til tilgængelighedskravene. Se mere om undersøgelsen på Shifts hjemmeside

Baggrund

Ny lov om tilgængelighed til hjemmesider

Den 23. september 2018 trådte en ny lov om webtilgængelighed i kraft. Loven hedder ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)”.

Loven skal sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst borgere med handicap.

Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Se lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Loven bliver implementeret i flere faser og indeholder forskellige deadlines for, hvornår nye hjemmesider, ældre hjemmesider og mobilapplikationer skal være tilgængelige:

  • Nye websteder (websteder, der bliver offentliggjort efter 23. september 2018) skal overholde lovens krav fra 23. september 2019
  • Ældre websteder (websteder, der er offentliggjort før 23. september 2018) skal over-holde lovens krav fra 23. september 2020
  • Mobilapplikationer (apps) skal overholde lovens krav fra 23. juni 2021.

Læs mere om loven på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Digitaliseringsstyrelsen rådgiver og vejleder om tilgængelighed.

Se mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Private tilgængelighedsrådgivere kan lave tilgængelighedstest af hjemmesider. Der link til nogle private rådgivere, som vi kender til, nedenfor:

Se mere på Diversas hjemmeside

Se mere på Sensus hjemmeside

Se mere på Siteimproves hjemmesider

Se mere på Social Digitals hjemmeside