Du er her:

Det kommunale budget

Kommunerne skal hvert år udarbejde et budget. Budgettet opstiller mål og rammer for den kommunale service i det kommende år. 

DH-afdelingen har mulighed for at få indflydelse på budgettet. Det kan ske generelt ved en løbende og tæt dialog med politikere og embedsmænd, og det kan ske specifikt via høringssvar til kommunens budget.  

Til brug for DH-afdelingens og Handicaprådets arbejde med at lave høringssvar til budgettet er her under en guide til, hvordan kommunens budget er opbygget, samt gode råd til arbejde med høringsvar.

Desuden er to eksempel på høringssvar udarbejdet af hhv. DH Faaborg-Midtfyn og Middelfart Handicapråd.

Guide: Arbejdet med det kommunale budget
Eksempel: Høringssvar til budget 2019 fra DH Faaborg-Midtfyn
Eksempel: Høringssvar til budget 2019 fra Middelfart Handicapråd