Du er her:

Eksempler på høringssvar

Her er samlet en række eksempler på høringssvar inden for de 5 politiske temaer i DH's handlingsplan samt andre relevante politiske emner.

Ofte er det de samme emner, der laves høringssvar til i de forskellige kommuner, så hvorfor ikke samarbejde tværs af DH afdelingerne? Hvis din DH afdeling eller handicapråd har udarbejdet høringssvar, så del dem meget gerne med andre DH aktive.

Du kan sende jeres høringssvar til Mette Søndergaard Pedersen på msp@handicap.dk

SE EKSEMPLER PÅ HØRINGSSVAR:

Retssikkerhed (socialområdet): 
- Kvalitetsstandard BPA, Merudgifter m.m. (Hvidovre) (åbner word-fil)
- Svarfrister på det sociale område (Solrød) (åbner word-fil)

Inklusion:

- Ny struktur på specialundervisningsområdet (Mariagerfjord) (åbner pdf-fil)
- Befordring af elever i specialtilbud (Sønderborg) (åbner pdf-fil)
- Sammenhængskraft på autismeområdet (Viborg) (åbner pdf-fil)
- Evaluering af Fokus på folkeskolen (Vordingborg) (åbner word-fil)
- Tilbud til elever med autisme (Sønderborg) (åbner word-fil)
- Sammenhængende børne- og ungepolitik (Sønderborg) (åbner word-fil)

Tilgængelighed:
- Regulativ for gader, torve og pladser (Vordingborg) (åbner word-fil)
- Tilgængelighedsbestemmelser i lokalplan (Vordingborg) (åbner word-fil)
- Flextur i midtbyen (åbner word-fil) og analyse (åbner pdf-fil) (Silkeborg)

Beskæftigelse:

- Aktivt beskæftigelsestilbud (Solrød) (åbner word-fil)

Sundhed:
- Kvalitetsstandard for træning (Vordingborg) (åbner word-fil)
- Statusrapport Genoptræningscentrets aktiviteter (Solrød) (åbner word-fil)
- Tværgående sundhedspolitik (Viborg) (åbner word-fil)
- Kvalitetsstandard Personlig pleje og omsorg og praktisk bistand (Vordingborg) (åbner word-fil)
 
ANDRE TEMAER: 

Værdighed:
- Værdighedspolitik (Ærø) (åbner pdf-fil)
- Følgebrev til Værdighedspolitik (Ærø) (åbner pdf-fil)
- Værdighedspolitik (Faaborg-Midtfyn) (åbner word-fil)

Frivillighed:
- Frivillighedspolitik (Sønderborg) (åbner pdf-fil)
Inddragelse af civilsamfundet (Faaborg-Midtfyn (åbner word-fil)

Det kommunale budget:
- Faaborg-Midtfyn (åbner word-fil)
- Bornholm (åbner pdf-fil)
- Aarhus (åbner word-fil)

GUIDE TIL HØRINGSSVAR

Der er ikke kun én måde at skrive høringssvar på.

Men her er nogle gode råd til, hvad I kan overveje, når I skriver et høringssvar.

Se guiden her.