Du er her:

Deltag og stil spørgsmål til debatarrangementer

I kan samle en gruppe fra jeres lokale afdeling og sammen tage til et af de mange debatarrangementer, der bliver afholdt i forbindelse med valget. 

Ved at stille spørgsmål til politikerne om sager der er væsentlige for mennesker med handicap, kan I synliggøre handicapområdet og lære flere kandidater om DH.

Her er samlet baggrundsmateriale og inspiration til spørgsmål om inklusion i uddannelse, lighed i sundhed og turisme for alle.