Du er her:

Pressemeddelelse

Her er forslag til, hvad I kan skrive, når I inviterer lokalpressen med til dialogmøde. I skal selv indsætte de rigtige oplysninger i <de trekantede parenteser>.

 

Kære <Lokalpressen>

Folketingsvalget nærmer sig. I Danske Handicaporganisationer (DH) arbejder vi for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre.

Vi har derfor inviteret lokale kandidater til Folketinget til dialogmøde, hvor mennesker med handicap og deres pårørende vil fortælle personlige historier samt gode og dårlige eksempler fra deres hverdag.

Undersøgelser viser, at mennesker med handicap er mere ensomme end alle andre, oplever mere ulighed i sundhedsvæsnet og har sværere ved at få et arbejde. Desuden falder uddannelsesniveauet for mennesker med handicap.

Under dialogmødet vil folketingskandidaterne have mulighed for at komme med deres personlige og politiske tanker på handicapområdet, og bud på hvordan mennesker med handicap bliver mere inkluderet i samfundet.

Kunne det være noget for jeres redaktion at dække? Det er muligt at lave interviews og tage billeder af nogle af deltagerne før eller efter mødet.

Lidt praktisk om dialogmødet:

Sted: <adresse. F.eks. Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup>

Tid: <tidsrum. F.eks. kl. 19.00-21.00>

Disse kandidater deltager: <Navn + parti>

Danske Handicaporganisationer (DH) er fælles talerør for 34 handicaporganisationer og repræsenterer alle typer handicap. Synlige og usynlige – fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse.

Med venlig hilsen

<Navn>

<Titel f.eks. Formand for DH Esbjerg>

<Kontaktoplysninger; telefonnummer og/eller mail>