Du er her:

Guide til handicappolitik

Inspirationsmateriale:
Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale om brug af FN's handicapkonvention i kommunale handicappolitikker.
Se materialet her: Fra konvention til kommunal handicappolitik

Gode råd til en handicappolitik:
Det er vigtigt, at politikken hviler på Handicapkonventionen, FN’s standardregler og de fire handicappolitiske principper: kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og ligebehandlingsprincippet.

Hvis kommunen vælger en overordnet handicappolitik er det vigtigt, at der også er en konkret handlingsplan, som udmønter den overordnede politik.

Det er væsentligt, at forpligtelsen til at inddrage Handicaprådet er beskrevet, og at det understreges, at politikerne har et ansvar, en rolle og en forpligtelse til at handicappolitikken reelt bliver anvendt i forvaltninger og institutioner m.v.

Eksempler på handicappolitik:
Her under er tre eksempler på kommunale handicappolitikker, som kan inspirere DH-afdelingen arbejde med kommunes handicappolitik. Handicappolitikker kan se ud på mange måder. Der er ingen facitliste. I kommentarerne til de enkelte politikker fremhæves både styrker og svagheder.

Silkeborg kommunes handicappolitik
Kommentarer til Silkeborg kommunes handicappolitik

Esbjerg kommunes handicappolitik
Esbjerg kommunes handicapstrategiske pejlemærker
Kommentarer til Esbjerg kommunen handicappolitik

Brøndby kommunes handicappolitik
Kommentarer til Brøndby kommunes handicappolitik

DE FIRE NATIONALE HANDICAPPOLITISKE PRINCIPPER:

- Kompensation
- Sektoransvarlighed
- Solidaritet
- Ligestilling

Læs mere om principperne i marialet "Fra konvention til kommunal handicappolitik".

Læs også mere på Socialministeriets hjemmeside.