Du er her:

Idékatalog til Kommunalvalg 2017

DH-afdelingens kerneopgave er politiske interessevaretagelse i kommunerne. Efterårets kommunalvalg er en god mulighed for at sætte handicapområdet på dagsordenen og få kommunalpolitikerne i tale.

Her er derfor ideer til konkrete initiativer, som DH-afdelingen kan anvende i valgkampen op til kommunalvalget d. 21. november 2017.

Fem politiske temaer:
DH’s handlingsplan har fokus på fem politiske temaer: Inklusion, Beskæftigelse, Retssikkerhed, Sundhed og Tilgængelighed. Der er tidligere udarbejdet en række forslag til politiske aktiviteter, som DH-afdelingerne kan arbejde med, og idekataloget til kommunalvalget tager udgangspunkt i disse forslag.
Se forslag til politiske aktiviteter her.

Brug af medier:
Medierne spiller en vigtig rolle i forbindelse med kommunalvalget. DH-afdelingen kan bruge forskellige medier til at komme i dialog med de politiske kandidater, skabe opmærksomhed om handicappolitiske emner og stille konkrete politiske forslag.
Se gode råd om brug af medier her.

Forslag til læserbreve:

Læserbreve er en god måde at få politikernes opmærksomhed. Der er udarbejdet en række forslag til læserbreve. Læserbrevene kan anvendes, som de er, eller DH-afdelingen kan omskrive eller tilføje konkrete lokale forhold. Det er vigtigt at tjekke, at læserbrevet passer til den aktuelle politiske situation i kommunen.
Se forslag til læserbreve her.

Politiske valgmøder:
Valgmøder med deltagelse af politikere er en vigtig del af valgkampen. DH-afdelingen kan vælge at deltage i valgmøder arrangeret af andre eller selv at arrangere et valgmøde med fokus på forhold for mennesker med handicap.
Se mere om valgmøder her.

Spørgsmål til politikerne:
Før et valgmøde er det en god ide at planlægge, hvad man vil spørge politikerne om. Som inspiration til dette er udarbejdet en række spørgsmål, som kan rundsendes til DH-medlemmerne, så de er klædt på til mødet med politikerne.
Se spørgsmål til politikerne her.

Statistik og kommunale nøgletal:
Handicapområdet er komplekst, og det kan være vanskeligt at adskille fra andre områder i kommunen. Derfor mangler der generelt god statistik og dokumentation på handicapområdet. Her er dog samlet lidt forskelligt materiale.
Se statistik og kommunale nøgletal her.

FAKTA OM MENNESKER MED HANDICAP

Det Centrale Handicapråd har samlet forskellige data, der kan give et billede af, hvordan hverdagslivet ser ud for personer med handicap.

Læs mere på DCH's hjemmeside her.