Du er her:

Brug af medier

Hvis DH-afdelingen ønsker at inddrage medierne i forbindelse med kommunalvalget, er her nogle gode råd.

Formål med politisk kommunikation:
Formålet med brugen af medier er at fremme den handicappolitiske sag ved at påvirke de politiske beslutninger.

Det vigtigste ved politisk arbejde er at få et godt samarbejde med politikerne. DH-afdelingen skal være kendt som en konstruktiv samarbejdspartner, der kommer med løsningsforslag. Det øger muligheden for, at DH-afdelingen får indflydelse i kommunen.

Når du udtrykker dig i medierne på vegne af DH, så repræsenterer du DH’s politiske holdninger. Giv derfor udtryk for DH’s politik på det pågældende område, og ikke dine egne partipolitiske holdninger. DH er partipolitisk uafhængig, og DH-afdelingen skal kunne samarbede med alle politiske partier og lokallister i byrådet.

Læserbreve:
Et læserbrev er et kort indlæg til avisens debatsider. Avisen har ofte en regel for, hvor mange ord, det må indeholde. I en valgkamp er der ekstra kamp om avisernes spalteplads, så det kan anbefales at skrive kort og præcist.

Det er en god ide at skrive et læserbrevet på vegne af DH-afdelingen. Det giver synlighed i lokalsamfundet, og det øger politikernes bevidsthed om, at DH-afdelingen er en konstruktiv samarbejdspartner. Det er vigtigt, at læserbrevet udtrykker DH’s politik på det pågældende område, og ikke dine egne partipolitiske holdninger.

Facebook:
De sociale medier spiller en stor rolle i en kommunalvalgkamp, og de fleste kandidater har en Facebook-profil, som de bruger aktivt i valgkampen for at kommunikere til potentielle vælgere. De aktive i DH-afdelingen kan kommentere på kandidaternes opslag, stille spørgsmål eller komme med konkrete forslag, som kandidaten evt. kan respondere på. Debatten på Facebook er ofte meget hård, så husk at holde en god og konstruktiv tone.

Hvis DH-afdelingen har en Facebook-side kan den også bruges fx til at komme med politiske budskaber eller vise billeder af et møde med politikerne. Den lokale avis har ofte en Facebook-side, hvor det evt. er relevant at komme med kommentarer eller stille spørgsmål ifm. et konkrete opslag. Der kan også være fx valgmøde i byrådssalen debatmøder, hvor man undervejs har mulighed for at skrive spørgsmål til politikerne.

Pressemeddelelse:
En pressemeddelelse er en kort tekst på ca. ½ - 1 side, som du sender til din lokale avis for at gøre journalisten interesseret i din historie. Det kan fx være, at DH-afdelingen holder et anderledes valgmøde. Det er en god ide at sende et relevant billede med, som evt. kan bruges i avisen.

Vær opmærksom på, at aviserne hver dag modtager mange pressemeddelelser, så det er en god ide at gøre den kort og præcis. Det øger chancen for, at journalisten laver en historie ud af det. Find evt. en artikel i den lokale avis for at se, hvordan den er bygget op med overskrift, indledning, uddybende tekst og citater. Det kan give inspiration til udformning af pressemeddelelsen. Husk at skrive kontaktoplysninger i pressemeddelelsen, så journalisten ved, hvem der kan kontaktes for evt. uddybning og flere oplysninger om historien.

Lokal radio og TV:
Pressemeddelelser kan også sendes til radio- og TV stationerne, fx den regionale eller lokale radio eller den regionale TV2. Radio- og TV stationerne modtager dagligt rigtig mange pressemeddelelser, så her er det ekstra vigtigt med en fængende overskrift samt korte og præcise formuleringer for at fange journalistens interesse.

TV stationerne sender typisk en række valgprogrammer. En anden måde at blive synlige via TV er at kontakte TV stationerne for at høre, om DH-afdelingen kan deltage som publikum i debatprogrammer evt. med mulighed for at stille direkte spørgsmål til politikerne eller som deltager i paneldiskussioner. Her er det vigtigt at være forberedt på forhånd, så man er skarp på, hvad man vil med sit budskab eller spørgsmål.