Du er her:

Forslag til læserbreve

Her under er fem forslag til læserbreve.

Det er vigtigt, at læserbrevene kun sendes til de LOKALE medier. Således sikres, at to enslydende læserbreve ikke bliver bragt i avisen med to forskellige navne som afsendere.

Husk at orientere hinanden i afdelingen, når I sender læserbreve. Hvis den lokale avis geografisk dækker flere DH-afdelinger, så husk også at orientere på tværs af afdelinger.

Underskriv gerne læserbrevet med dit navn samt på vegne af Danske Handicaporganisationer i den kommune, hvor du bor. Det skaber synlighed om DH-afdelingen og ikke kun det politiske budskab i læserbrevet.

Forslag til læserbreve:

Bedre inklusion i folkeskolen
Et af målene med folkeskolereformen er, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Men mange elever med handicap ikke får nok ud af undervisningen, fordi lærere og pædagoger mangler viden om, hvordan de skal tilrettelægge undervisningen, så elever med handicap kan deltage. Hvis inklusion skal lykkes, så kræver det, at politikerne ser inklusion i et langsigtet udviklingsperspektiv. En del af løsningen på bedre inklusion er, at alle lærere og pædagoger på skolerne får tilbud om relevant kompetenceudvikling.

Flere job til mennesker med handicap
Alt for få mennesker med handicap er i job. For mennesker med en begrænset arbejdsevne kan vejen til arbejdsmarkedet være lang. Der er brug for, at de lokale politikere arbejder aktivt for et arbejdsmarked, der vil ansætte mennesker med nedsat funktionsevne. Her kan de socialøkonomiske virksomheder spille en vigtig rolle. Politikerne kan udarbejde en strategi for socialøkonomiske virksomheder, så der i kommunen kan skabes flere job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Bedre sagsbehandling
Mange borgere oplever, at sagsbehandlingen i kommunen kan være vanskelig. Sagsbehandlingen er ofte lang og omstændelig, og der sker mange fejl. En måde at sikre en bedre sagsbehandling er at ansætte en borgerrådgiver, der er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltninger. Borgerrådgiverens opgave er at rådgive og vejlede borgerne og føre tilsyn med kommunens administration. Det kan være med til at sikre en bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling til gavn for både kommunens borgere og medarbejdere.

Sundhedstjek til sårbare borgere
Ikke alle borgere har lige adgang til sundhedsydelser. Undersøgelser viser at fx personer med fx udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller psykisk sygdom lever markant kortere end andre. Det kan bl.a. skyldes, at de ikke selv går til læge, ikke kan kommunikere så godt om deres symptomer, eller at de får meget men måske forkert medicin. Ved at indføre et sundhedstjek kan man være med til at styrke forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme hos denne gruppe af sårbare borgere.

Bedre tilgængelighed i kommunen
Den fysiske tilgængelighed er forudsætningen for, at alle borgere kan deltage på lige fod i samfundet. Det er ofte en udfordring for fx personer med handicap eller ældre borgere. Det gælder fx adgang til skoler og daginstitutioner, biblioteker og kulturhuse og andre steder, hvor man som borger deltager i forældremøder, kulturelle arrangementer, borgermøder m.m. Det er vigtigt, at politikerne har fokus på at sikre lige adgang for alle til kommunale bygninger og udearealer, hvor man som borger færdes og deltager i forskellige sammenhænge.