Du er her:

Politiske valgmøder

Politiske valgmøder med deltagelse af politikere er en vigtig del af valgkampen.

Deltage i andres valgmøde:
DH-afdelingen kan deltage i valgmøder arrangeret af andre. Det er en nem måde at komme i dialog med politikerne uden, at DH-afdelingen står med de praktiske opgaver med at arrangere valgmødet. Her kan deltagerne stille spørgsmål til politikerne om handicaprelaterede emner. Det skaber opmærksomhed om handicapområdet hos politikerne, og det giver bevidsthed om handicap hos andre borgere, der deltager i valgmødet.

Arrangere DH’s eget valgmøde:
En anden mulighed er, at DH-afdelingen inviterer politikerne til DH’s eget valgmøde, hvor der sættes fokus på forhold for mennesker med handicap. Et valgmøde kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Som inspiration er her forslag til tre forskellige typer valgmøde:

Paneldebat:
DH-afdelingen kan invitere politikerne til at deltage i en paneldebat, hvor alle politikere på skift får taletid, og deltagerne kan spørge ind til politikernes holdninger. Temaerne kan være fastlagt på forhånd og tage udgangspunkt i udvalgte problemstillinger inden for handicapområdet. Hvis kommunen har en handicappolitik, kan I brug den som udgangspunkt for debatten.

Valg-café:
DH-afdelingen kan arrangere en valg-café, hvor lokalet er opstillet med hyggelige caféborde. Hvert bord har ét tema, og politikerne skifter bord i løbet af arrangementet efter en aftalt tidsramme. Der er kun besøg af én politiker ad gangen ved hvert bord, så der er mulighed for en god dialog. På bordene kan der være små historier eller cases, som politikerne skal forholde sig til.

Kaffemøder:
DH-afdelingen kan holde små kaffe-møder med spidskandidaterne, der på skift inviteres til et uformelt møde i DH-afdelingen. Her kan politikerne høre om udvalgte problemstillinger, og kan kommentere på disse. Det kan skabe en god relation, som DH-afdelingen kan bruge efter valget. Man kan evt. også spørge ind til det, som partiet skriver om handicap i deres valgprogram.