Du er her:

Spørgsmål til politikerne

Ud fra temaerne i Handlingsplanen er her forslag til spørgsmål, som I kan rejse over for politikerne.

Spørgsmålet kan stilles til et vælgermøde, men kan også bruges til at stille spørgsmål på politikernes Facebook-sider.

I kan kort fortælle politikerne om udfordringen, og herefter kan I stille det konkrete spørgsmål. I kan evt. notere politikernes svar ned, så I efterfølgende har mulighed for at minde politikerne om, hvad de har sagt i valgkampen.

Bedre inklusion i folkeskolen
Udfordring:
Et af målene med folkeskolereformen er, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Men mange elever med handicap ikke får nok ud af undervisningen, fordi lærere og pædagoger mangler viden om, hvordan de skal tilrettelægge undervisningen, så elever med handicap kan deltage.

Spørgsmål:
En bedre inklusion i folkeskolen kan bl.a. opnås ved, at alle lærere og pædagoger på skolerne får tilbud om relevant kompetenceudvikling i forhold til at inkludere børn med handicap. Vil I som politikere være med til at gennemføre det?

Flere job til mennesker med handicap
Udfordring:
Alt for få mennesker med handicap er i job. For mennesker med en begrænset arbejdsevne kan vejen til arbejdsmarkedet være lang. Der er brug for, at de lokale politikere arbejder aktivt for et arbejdsmarked, der vil ansætte mennesker med nedsat funktionsevne.

Spørgsmål:
Socialøkonomiske virksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe jobs til mennesker med en begrænset arbejdsevne. Politikerne kan udarbejde en strategi for socialøkonomiske virksomheder, så der i kommunen kan skabes flere job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vil I som politikere være med til at gennemføre det?

Bedre sagsbehandling
Udfordring:
Mange borgere oplever, at sagsbehandlingen i kommunen kan være vanskelig. Sagsbehandlingen er ofte lang og omstændelig, og der sker mange fejl.

Spørgsmål:
En måde at sikre en bedre sagsbehandling er at ansætte en borgerrådgiver. Det kan være med til at sikre en bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling til gavn for både kommunens borgere og medarbejdere. Vil I som politikere være med til at gennemføre det?

Sundhedstjek til sårbare borgere
Udfordring:
Ikke alle borgere har lige adgang til sundhedsydelser. Undersøgelser viser at personer med fx udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller psykisk sygdom lever markant kortere end andre. Det kan bl.a. skyldes, at de ikke selv går til læge, ikke kan kommunikere så godt om deres symptomer, eller at de får meget men måske forkert medicin.

Spørgsmål:
Ved at indføre et sundhedstjek kan man være med til at styrke forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme hos sårbare borgere. Vil I som politikere være med til at gennemføre det?

Bedre tilgængelighed i kommunen
Udfordring:
Den fysiske tilgængelighed er forudsætningen for, at alle borgere kan deltage på lige fod i samfundet. Det er ofte en udfordring for personer med handicap eller ældre borgere. Det gælder fx adgang til skoler og daginstitutioner, biblioteker og kulturhuse og andre steder, hvor man som borger deltager i forældremøder, kulturelle arrangementer, borgermøder m.m.

Spørgsmål:
Det er vigtigt at sikre lige adgang for alle til kommunale bygninger og udearealer, så også borgere med handicap kan færdes og deltage i fx møder og arrangementer. (find gerne lokale eksempler på konkrete udfordringer med tilgængelighed) Vil I som politikere være med til at gennemføre det?