Du er her:

Statistik og kommunale nøgletal

I forbindelse med kommunalvalget kan det være interessant at se på statistik for ens egen kommune. Man skal dog være varsom med konklusionerne. Der kan fx være bagvedlæggende forskelle, der kan forklare, at en kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner. Det kan dog stadig bruges til at stille spørgsmål til politikerne.

TEMA: GENERELT

Publikation fra KL: Kend din kommune 2017
Kend din kommune samler de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder. For hvert nøgletal kan du se, hvordan din kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Opgørelsen omhandler generelle tal i kommunerne, og er således ikke specifikt vedr. handicapområdet. Dog kan ses opgørelser over kommunernes udgifter på fx området for voksenhandicap, BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) og antal timer til personlig pleje for 18-64-årige.
Hent publikationen Kend din kommune 2017 på KL’s hjemmeside. 

TEMA: INKLUSION

DH’s undersøgelse om inklusion

DH gennemførte i foråret 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn med handicap, der er inkluderet i den almindelige undervisning. DH’s undersøgelse viste, at der er store udfordringer med både den sociale og faglige trivsel blandt børn med handicap.
Læs mere om DH´s undersøgelse her. 

Trivselsmåling i folkeskoler og specialskoler
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen, hvor et af resultatmålene er, at elevernes trivsel skal øges.
Se mere om trivselsmålingen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

TEMA: BESKÆFTIGELSE

CABI-rapport om socialøkonomiske virksomheder
Cabi har i samarbejde med Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder udgivet erfaringsopsamling fra 17 kommuners arbejde med og indsats for socialøkonomi.
Se rapporten på her (åbner pdf-fil). 

SFI-undersøgelse om handicap, beskæftigelse og uddannelse
Jo højere uddannelse man har, jo større er chancerne for, at man har et arbejde. Sådan er det generelt i Danmark, men for folk med handicap gør uddannelsen en ekstra stor forskel, viser tal fra SFI.
Læs mere og hent SFI-rapporten her.

TEMA: RETSSIKKERHED

DR’s tal fra Ankestyrelsen

DR har på baggrund af tal fra Ankestyrelsen lavet opgørelse over antallet af fejl i kommunernes sagsbehandling.
Se opgørelsen på DR Nyheders hjemmeside.

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandling 2016
Ankestyrelsen har udarbejdet en årsopgørelse over antallet af afsluttede sager i Ankestyrelsen, antallet af indkomne sager, sagsbehandlingstider, liggetider og omgørelsesprocenter.
Se årsstatistik på Ankestyrelsens hjemmeside.

Andre tal fra Ankestyrelsen
Ankestyrelsens hjemmeside indeholder en lang række muligheder for at trække oplysninger fra den enkelte kommune opgjort på type af sager og afgørelser.
Se mere på Ankestyrelsens hjemmeside. 

TEMA: SUNDHED

Roskilde-projekt om sundhedstjek
Roskilde Kommune har gennemført et projekt om sundhedstjek af borgere med udviklingshæmning. Projektet skal være med til at skabe mere lighed i sundhed.
Læs mere om projektet og resultaterne på Roksilde Kommunes hjemmeside.

TEMA: TILGÆNGELIGHED

Oversigt fra God Adgang
Mærkningsordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På deres hjemmeside kan du søge på din egen kommune og se hvilke steder, der er med i ordningen.
Læs mere på God Adgangs hjemmeside.