Du er her:

Arbejdsgruppen med DH-afdelinger 2018 - 2019

Som en del af beslutningen på DH's repræsentantskabsmøde er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af 7 deltagere fra DH-afdelingerne.

Formålet med arbejdsgruppen er at styrke den politiske interessevaretagelse gennem udvikling af de lokale DH-afdelinger. 

DH's Forretningsudvalg har vedtaget kommissorium og udpeget deltagere til arbejdsgruppen efter indstilling af kandidater fra DH-afdelingerne.

Se de konkrete opgaver i arbejdsgruppens kommissorium (åbner word-fil).

Arbejdsgruppen består af følgende personer:

- Gitte R. Nielsen, DH Middelfart, Dansk Handicap Forbund
- Ole Matthesen, DH Ringkøbing/ Skjern, Høreforeningen
- Ejnar Pedersen, DH Syddjurs, UlykkesPatientForeningen
- Anders Hind, DH Aalborg, LEV
- Helene Hansen, DH Vordingborg, Autismeforeningen
- Iben R. Kullberg, DH Sorø, SIND
- Mogens Kragh Hansen, DH Hillerød, Muskelsvind

Desuden deltager Jan Jakobsen fra DH’s Forretningsudvalg, og fra sekretariatet deltager Mette Søndergaard Pedersen. 

Hvis du har spørgsmål om arbejdsgruppen, er du velkommen til at kontakte Mette Søndergaard Pedersen på msp@handicap.dk eller tlf. 21 71 68 43.